Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - účetní a daňový pohled

Kód semináře:

S41/12                    Další termíny podobných seminářů najdete zde a zde.

Na seminář vhodně navazuje seminář S42/12 - Dlouhodobý majetek - pronájem komplexně ... datum: 14.11.2012

Datum:

13. 11. 2012 (út)

Čas:

15:30 -19:45 h

Lektor:

RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, s.r.o. www.adar.cz

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno - ODPOLEDNE !

Obsah:

 1. Vymezení dlouhodobého majetku z účetního a daňového hlediska
 2. Ocenění DLM v účetnictví a dle zákona o daních z příjmů (rozdíly)
 3. Účetní odpisy - interní směrnice
 4. Daňové odpisy - zatřídění do skupiny, způsoby odpisování problémy
 5. Porovnání zrychleného a rovnoměrného odpisování
 6. Odpisy nehmotného majetku
 7. Opravy a technické zhodnocení vlastního majetku a odpisy po zhodnocení (rozdíly, vybrané účetní a daňové problémy vč. problematiky DPH)
 8. Technické zhodnocení odepsaného majetku
 9. Pořizování DLM a uvedení do používání - účetní a daňový pohled - přehled způsobů pořízení, vybrané příklady pořízení - např.: ve vlastní režii, vkladem, přijetím daru, z dotace. (Leasing, nákup na úvěr je zařazen do obsahu semináře v následujícím dnu dopoledne.)
 10. Vyřazení majetku, daňová uznatelnost zůstatkové ceny - příklady účtování a daňového posuzování
 11. Evidence a inventarizace dlouhodobého majetku
 12. Přerušení odpisování, optimalizace daňové povinnosti pomocí odpisů
 13. Dotazy, diskuse

Pozn.:

Výklad s využitím podkladového materiálu a dataprojektoru. DOPORUČUJEME též účast na semináři S42/12, který volně navazuje na seminář S41/12 a vhodně jej doplňuje.

Cena: Kč 1.200,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme účetní přepisy a zákon o DzP s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 780,- včetně DPH.