Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

DPH + daň z příjmů v provázanosti na související předpisy. WEBINÁŘ - W21/21 (původně seminář S21/21).

Kód semináře:       WEBINÁŘ W21/21 (původně seminář S21/21)

W21/21

Datum:                   Další termíny podobných seminářů najdete zde, zde a zde.          

8. 6. 2021 (út)

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR

Místo:

Vaše pracoviště, kancelář i domov (původně Klub MK, Vlhká 21, Brno)

Informace pro zájemce o webinář W21/21 (a pro účastníky již přihlášené původně na seminář S21/21):

 • Budete potřebovat PC (notebook) s připojením k internetu a reproduktor nebo sluchátka (případně mikrofon).

 • Zájemci o webinář se mohou přihlásit telefonicky (tel: 775 242 496), e-mailem (brzo@brzo.cz) nebo elektronicky s využitím formuláře Přihláška (zcela dole).

 • Přihlášku Vám potvrdíme.

 • Po úhradě  na náš účet 1766847621/0100 (var. symbol Vaše IČ nebo datum narození) Vám pošleme instrukce k přihlášení, podkladový materiál k webináři a fakturu - daňový doklad.

 • Zálohové faktury zasíláme na vyžádání (poznačte, prosím, do poznámky v závazné přihlášce).

 • Dotazy budete moci pokládat během webináře prostřednictvím chatu. Dotazy můžete také posílat předem.

 • Následně po skončení webináře Vám bude zaslán přístup k videu (záznamu z webináře).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsah: 

Zákon o dani z přidané hodnoty v mnoha ohledech velmi úzce souvisí jednak se zákonem o daních z příjmů a především pak s účetnictvím. Někdy jsou tyto předpisy v souladu, občas se doplňují, a bohužel si také často protiřečí. Předmětem tohoto webináře je proto rozbor DPH v těch oblastech, které mají přímou návaznost na další daňové a účetní předpisy.

 

Např.

 • Stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění vs. datum účetního případu
 • Hlavní a vedlejší plnění
 • Problematika kurzových přepočtů
 • Přefakturace, přeúčtování
 • Daňové vs. účetní doklady
 • Nájem 2021, osvobozené plnění, krácení koeficientem
 • Bytová výstavba a související otázky
 • Podmínky nároku na odpočet
 • Odpovědi na dotazy

 


Pozn.:
Při výkladu je využíván podkladový materiál, který obdrží účastníci předem.
Následně po webináři bude účastníkům poslán přístup k videu - záznamu z webináře.
V průběhu online semináře (webináře) lektor zařadí přestávku (podle potřeby).

  

Cena: Kč 1.490,- vč. DPH

V ceně materiál + video záznam. Doporučujeme zákon o DPH a o daních z příjmů.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek:1 předplatitelská vstupenka.