Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Seminář: DPH - praktické dopady změn v r. 2018

Kód semináře:

S26/18

Datum:                                Další termíny podobných seminářů najdete zde.

10. 4. 2018 (út)

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Václav Benda, BVO.CZ s.r.o., specialista na oblast DPH

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah:

Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře.

Účastníci semináře budou informování o aktuálních metodických informacích a výkladům GFŘ a MF ke změnám zákona o DPH, v průběhu roku 2017 a 2018.

 

Výklad bude zaměřen zejména na:

 1. Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
 2. Zrušení specifických pravidel pro správu DPH ve společnosti a navazující přechodné období v návaznosti na informaci GFŘ
 3. Praktické dopady změn pravidel pro vznik povinnosti přiznat daň a přiznat plnění v návaznosti na informaci GFŘ
 4. Vystavování daňových dokladů a vazby na zpracování kontrolního hlášení a změny v elektronické evidenci tržeb v návaznosti na nález Ústavního soudu
 5. Základ daně a opravu základu a výše daně, včetně dopadů dílčích změn v roce 2017
 6. Sazby daně a dopady dílčích změn v posledním období
 7. Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na změny v roce 2017 a 2018
 8. Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně se zaměřením na vývoz zboží a služby s ním související ve vazbě na informace GFŘ
 9. Aktuální pravidla a chyby při uplatňování nároku na odpočet daně
 10. Změny v pravidlech pro opravu odpočtu daně
 11. Vyrovnání a úprava odpočtu při zničení, ztrátě či odcizení majetku v návaznosti na informaci GFŘ
 12. Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění a jeho rozšíření v roce 2017 v návaznosti na informaci GFŘ
 13. Správu DPH v tuzemsku a změny v roce 2017 (vymezení nespolehlivého plátce a osoby, rozšíření ručení příjemce zdanitelného plnění a navazující výklady GFŘ)
 14. Podávání kontrolních hlášení v roce 2018 v návaznosti na nález Ústavního soudu ke kontrolním hlášením
 15. Dotazy 


Pozn.:

Při výkladu je využíván pracovní materiál a dataprojektor.

Cena: Kč 1.200,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o DPH s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 880,- včetně DPH.