Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

DPH v návaznosti na účetnictví a daně z příjmů 2020 + nejnovější daňové aktuality

Kód semináře:

S26/20

Datum:                   Další termíny podobných seminářů najdete zde, zde a zde.          

9. 6. 2019 (út)

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Informace k zajištění bezpečného styku a hygieny na semináři budou uvedeny na vstupních vratech a na nástěnce v chodbě na Vlhké 21. 

Prosíme účastníky semináře, aby byli vybaveni rouškami, pokud jejich nošení nebude zrušeno, aby při prezenci a pohybu v místnostech dodržovali aktuálně stanovené odstupy a dodržovali základní hygienické zásady. U prezence a na toaletách bude připravena dezinfekce na ruce.

K podpisu u prezence obdrží každý svou tužku, materiály budou zaslány předem, účastníci si je přinesou vytištěny sebou. Osoba u prezence bude vybavena rouškou a rukavicemi.


Bude připraven dostatek míst na sezení (s předepsanými odstupy) a zajištěny další aktuálně platné hygienické pokyny (včetně větrání místností).

Žádáme účastníky, aby dotazy na přednášející lektory vznášeli zásadně ze svého místa u stolu, nejlépe podle pokynů přednášejícího.

Občerstvení: větší bageta zabalená přímo ve výrobě, možnost dalšího občerstvení u pronajímatele místností.


Obsah: 


Předmětem tohoto semináře je speciální pohled na zákon o dani z přidané hodnoty. Jde o rozbor DPH v těch oblastech, které mají přímou návaznost na další daňové a účetní předpisy, zejména na daň z příjmů.

V úvodu přednášky se bude lektor věnovat nejnovějším daňovým aktualitám.

Rozbor DPH v návaznosti na další legislativu zaměří lektor např. na:

  • Daňové vs. účetní doklady
  • Stanovení DUZP vs. datum účetního případu
  • Problematika kurzových přepočtů
  • Přefakturace
  • Hlavní a vedlejší plnění
  • Bytová výstavba, nájem nemovitostí
  • Dodací podmínky Incoterms
  • Podmínky nároku na odpočet
  • Odpovědi na dotazy

Pozn.:
Výklad s využitím podkladového materiálu.

  

Cena: Kč 1.400,- vč. DPH

V ceně rozmnožené materiály a občerstvení. Doporučujeme zákon o DPH, o daních z příjmů a účetní předpisy s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek:1 předplatitelská vstupenka.