Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Seminář: DPH v roce 2018 - praktické zkušenosti + novely 2019

Kód semináře

S36/18

Datum:                                Další termíny podobných seminářů najdete zde.

4. 10. 2018 (čt)

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah: 

Seminář se bude zabývat praktickým uplatňováním DPH po změnách zákona o DPH v roce 2018 v návaznosti na novelu stavebního zákona a zákona o platebním styku a změnách zákona o DPH od července 2017 v návaznosti na informace a výkladová stanoviska GFŘ: 

  1. Zrušení speciální úpravy pro společnost bez právní subjektivity (dříve sdružení) 
  2. Upřesnění místa plnění v § 10 ve vazbě na Nařízení EU 
  3. Pořízení zboží, které je přepraveno do jiného členského státu pod českým DIČ - sankční povaha zdanění
  4. Nová úprava mank a škod - vyrovnání a úprava uplatněného odpočtu
  5. Rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti
  6. Dotazy, diskuse

Dále bude podána informace o aktuálním stavu novely DPH v ČR od ledna 2019 (navrženo je např. vrácení DPH z nedobytných pohledávek, nová pravidla pro poukazy, omezení možnosti zdaňování nájmů), zmíněny budou i plánované změny v rámci EU v nejbližších letech.

Pozn.:

Na semináři účastníci obdrží bohatý aktuální pracovní materiál připravený lektorkou Ing. Ivanou Langerovou.

 

Cena: Kč 1.300,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o DPH s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 990,- včetně DPH.