Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Seminář: DPH v roce 2019 + vypořádání za rok 2018. Novela zákona o EET 2019.

Kód semináře:

S08/19

Datum:                                          Další termíny podobných seminářů najdete zde.

22. 1. 2019 (út)

Čas:

9:00-14:30 h

Lektor:

Ing. Igor Pantůček, daňový poradce

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno  UPOZORNĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘE:

Obsah: 

 • Novela zákona o DPH 2019

  • Problematika věcného břemene – nově nájem

  • Úprava definice ekonomické činnosti

  • Dodání zboží a poskytnutí služby v případě poukazu – jednoúčelové, víceúčelové, stanovení základu daně

  • Datum uskutečnění zdanitelného plnění u plnění poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem (úklid, ostraha)

  • Daňové doklady – úprava u doručování, změny u souhrnného daňového dokladu

  • Změny při opravě základu daně, opravný daňový doklad

  • Nově možnost provedení opravy, kdy zdanitelné plnění lze považovat za definitivně nezaplacené, výše opravy, opravné daňové doklady, oprava odpočtu daně

  • Úprava nájmu nemovité věci pro plátce, kdy nelze využít nájem jako zdanitelné plnění

  • Poskytnutí ubytovacích služeb

  • Úprava odpočtu daně u nemovité věci, na které byla provedena významná oprava

  • Změny u vývozu zboží, prokazování

  • Úprava osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží

  • Uplatnění nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku 5 let před registrací, snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace

  • Režim přenesení daňové povinnosti – obecné zavedení institutu „dobrá víra“

  • Úprava při podání dodatečného daňového přiznání

  • Změny v případě nesprávného uvedení daně za jiné zdaňovací období

 • Novela zákona o EET 2019
  • Snížení sazeb DPH z 21 % na 10 %, stravovací služby a podávání nealkoholických nápojů 10 %

  • Návrh řešení evidence tržeb pro nejmenší podnikatele – účtenky z předtištěného bloku, podmínky pro splnění této evidence 

 • Vypořádání DPH za rok 2018 - výklad, příklady a výpočty
 • Dotazy, diskuse

Pozn.:

Výklad s využitím podkladového materiálu a dataprojektoru.

Cena: Kč 1.300,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o DPH s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 990,- včetně DPH.