Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

DPH ve vztahu k evropské unii a třetím zemím aktuálně v roce 2019

Kód semináře:

S23/19

Datum:                              Další termíny podobných seminářů najdete zde.

14. 3. 2019 (čt)     

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah:

Komentář k ustanovením zákona týkajících se intrakomunitárních dodávek zboží a služeb, u každého případu vysvětlení místa plnění, povinnosti přiznat daň, popř. plnění, stanovení základu daně, daňové doklady.

 

Např.

  • Pravidla přepočtu cizí měny na českou

  • Pořízení majetku a služeb v cizí měně od tuzemských dodavatelů

  • Pořízení majetku a služeb z jiného členského státu a třetích zemí

  • Opravné daňové doklady, dobropisy, vrubopisy, opravy základu daně, opravy sazby daně

  • Pronájem movitých věcí pořízení zboží z jiného členského státu

  • Zasílání zboží, přeprava v rámci EU, dodání a pořízení v rámci EU vč. Souhrnného hlášení, dodání s instalací a montáží apod.

  • Dovoz zboží – přiznání daně, základ daně, daňové doklady

  • Vývoz zboží – daňové doklady, uvádění vývozu do daňového přiznání, problematika e-vývozu 

  • Dotazy, diskuse


 

Cena: Kč 1.300,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o DPH s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 990,- včetně DPH.