Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

DPH ve vztahu k evropské unii a třetím zemím aktuálně v roce 2021 + COVIDOVÉ daňové aktuality (DPH, DzP). WEBINÁŘ - W15/21 (původně seminář S15/21)


Kód semináře:             WEBINÁŘ W15/21 (původně seminář S15/21)                 

                        

Datum:                              Aktuální termíny podobných seminářů najdete zde.

9. 3. 2021 (út)     

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR

Místo:

Vaše pracoviště, kancelář i domov (původně Klub MK, Vlhká 21, Brno)

Informace pro zájemce o webinář W15/21 (a pro účastníky již přihlášené původně na seminář S15/21):

 • Budete potřebovat PC (notebook) s připojením k internetu a reproduktor nebo sluchátka (případně mikrofon).

 • Zájemci o webinář se mohou přihlásit telefonicky (tel: 775 242 496), e-mailem (brzo@brzo.cz) nebo elektronicky s využitím formuláře Přihláška (zcela dole).

 • Přihlášku Vám potvrdíme.

 • Po úhradě  na náš účet 1766847621/0100 (var. symbol Vaše IČ nebo datum narození) Vám pošleme instrukce k přihlášení, podkladový materiál k webináři a fakturu - daňový doklad.

 • Zálohové faktury zasíláme na vyžádání (poznačte, prosím, do poznámky v závazné přihlášce).

 • Dotazy budete moci pokládat během webináře prostřednictvím chatu. Dotazy můžete také posílat předem.

 • Následně po skončení webináře Vám bude zaslán přístup k videu (záznamu z webináře).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Obsah:  

Komentář k ustanovením zákona týkajících se intrakomunitárních dodávek zboží a služeb, u každého případu vysvětlení místa plnění, povinnosti přiznat daň popř. plnění, stanovení základu daně, daňové doklady 

Např.

 • Pravidla přepočtu cizí měny na českou 
 • Pořízení majetku a služeb v cizí měně od tuzemských dodavatelů
 • Pořízení majetku a služeb z jiného členského státu a třetích zemí 
 • Opravné daňové doklady, dobropisy, vrubopisy, opravy základu daně, opravy sazby daně 
 • Pronájem movitých věcí pořízení zboží z jiného členského státu 
 • Zasílání zboží, přeprava v rámci EU, dodání a pořízení v rámci EU vč. Souhrnného hlášení, dodání s instalací a montáží apod. 
 • Dovoz zboží - přiznání daně, základ daně, daňové doklady 
 • Vývoz zboží – daňové doklady, uvádění vývozu do daňového přiznání, problematika e-vývozu


 • Lektor rovněž upozorní na covidové aktuality v daních (DPH, DzP).
 • Dotazy k DPH (i ve vztahu k tuzemsku) a covidovým aktualitám doporučujeme zasílat předem.


Pozn.:

Při výkladu je využíván podkladový materiál, který obdrží účastníci předem.
Následně po webináři bude účastníkům poslán přístup k videu - záznamu z webináře.
V průběhu online semináře (webináře) lektor zařadí přestávku (podle potřeby).

 

Cena: Kč 1.490,- vč. DPH

V ceně materiál + video záznam. Doporučujeme zákon o DPH s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.