Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Seminář: DPH - výklad a řešené příklady 2016

Kód semináře:

S27/16

Datum:                              Další termíny podobných seminářů najdete zde.

12. 5. 2016 (čt)

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah:

V  letech  2014 až 2016 proběhly významné novelizace DPH, které jednak měnily pravidla pro obchodování v rámci EU (režim jednoho správního místa,  vazba  na osobu neusazenou v tuzemsku u služeb, identifikovaná osoba) a dále přinesly i novinky v oblasti tuzemského uplatňování DPH (kontrolní hlášení, přenos  daňové povinnosti  na  příjemce  podle § 92a, zavedení třetí sazby DPH, nová pravidla pro zdaňování převodu nemovitých věcí).          
Na  tomto  speciálním  semináři  budete  se  zákonem  o  DPH seznámeni prostřednictvím řešení konkrétních  praktických příkladů.  Půjde  o příklady  jak  tuzemských obchodních vztahů, tak i vztahů k EU a třetím zemím.   
Budete také seznámeni s aktuálním stavem novelizace týkající se promíjení sankcí v souvislosti s kontrolním hlášením.
Návrh novely prodlužuje lhůtu pro reakci plátce na výzvu správce daně k odstranění pochybností týkajících se podaného kontrolního hlášení z pěti kalendářních dnů na pět pracovních dnů.
Dále se navrhuje doplnit ustanovení týkající se problematiky kontrolního hlášení o ustanovení umožňující zmírnění pokut za nepodání kontrolního hlášení, které vznikají ze zákona a které mají pevně stanovenou výši.
V případě pokuty podle § 101h odst. 1 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty, tj. pokuta v pevné výši 1 000 Kč, se navrhuje využít institut vyloučení jejího vzniku, pokud dojde k naplnění zákonem předvídané podmínky. Touto podmínkou je skutečnost, že k prodlení při podání kontrolního hlášení došlo v daném kalendářním roce poprvé.

Cena: Kč 1.200,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o DPH s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 880,- včetně DPH.