Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

DPH - výklad a řešené příklady 2020 + novinky v DPH

Kód semináře:

S29/20

Datum:                              Aktuální termíny podobných seminářů najdete zde.

23. 6. 2020 (út)  - původní datum 14. 5. 2020               

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Informace k zajištění bezpečného styku a hygieny na semináři budou uvedeny na vstupních vratech a na nástěnce v chodbě na Vlhké 21. 

Prosíme účastníky semináře, aby byli vybaveni rouškami, pokud jejich nošení nebude zrušeno, aby při prezenci a pohybu v místnostech dodržovali aktuálně stanovené odstupy a dodržovali základní hygienické zásady. U prezence a na toaletách bude připravena dezinfekce na ruce.

K podpisu u prezence obdrží každý svou tužku, materiály budou zaslány předem, účastníci si je přinesou vytištěny sebou. Osoba u prezence bude vybavena rouškou a rukavicemi.


Bude připraven dostatek míst na sezení (s předepsanými odstupy) a zajištěny další aktuálně platné hygienické pokyny (včetně větrání místností).

Žádáme účastníky, aby dotazy na přednášející lektory vznášeli zásadně ze svého místa u stolu, nejlépe podle pokynů přednášejícího.

Občerstvení: větší bageta zabalená přímo ve výrobě, možnost dalšího občerstvení u pronajímatele místností


Obsah:

Seminář bude v první části zaměřen na změny DPH v ČR v roce 2019 a 2020 - došlo k rozšíření vracení DPH z nedobytných pohledávek, jsou nová pravidla pro poukazy, omezení možnosti zdaňování nájmů, zavedení úpravy odpočtů u významných oprav nemovitostí, změny v posuzování finančního leasingu jako dodání zboží ve vazbě na judikaturu ESD, apod.

 

Následovat bude speciální část, kde budete se zákonem o DPH seznámeni prostřednictvím řešení konkrétních praktických příkladů.  Půjde o příklady jak vztahů k EU a třetím zemím, tak i tuzemských obchodních vztahů.  

 Cena: Kč 1.400,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o DPH.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.