Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Důchodové a nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2016/2017

 

Kód semináře:

S45/16

Datum:                                                         Další termíny podobných seminářů najdete zde.

29. 11. 2016 (út)

Čas:

9:00-14:30 h

Lektor:

JUDr. Vladimíra Maršálková, odbornice na důchodové pojištění,
Jiřina Fráňová, ředitelka odboru nemocenského pojištění MSSZ Brno,
Ing. Luboš Pavlík, VZP Brno

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah:

 1. Důchodové pojištění 2016/2017 - 9:00 až 10:45 h - JUDr. Vladimíra Maršálková, odbornice na důchodové pojištění: 
  • Zákon o důchodovém pojištění
  • Výpočet důchodu, náhradní doby pojištění, vyloučené doby a jejich hodnocení
  • Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění
  • Evidenční listy důchodového pojištění
  • Podklady pro sepisování žádostí
  • Ohlašovací povinnost
  • Aktuality k datu konání semináře, předpokládané změny v roce 2017
  • Dotazy, diskuse
 2. Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2016/2017 - 11:15 až 13:15 h - Jiřina Fráňová, ředitelka odboru nemocenského pojištění MSSZ Brno:
  • Povinnosti zaměstnavatelů: účast na nemocenském pojištění v příkladech (malý rozsah, DPP, sčítání a přesouvání příjmů), vyplňování a předkládání tiskopisů, e-Podání
  • Dávky nemocenského pojištění: podmínky nároku na dávky, výpočet a výše dávek, nové redukční hranice pro náhradu mzdy a nemocenské pojištění pro rok 2017, stanovení rozhodného období uplatňování dávek nemocenského pojištění
  • Zákon o pojistném na sociální zabezpečení: vyměřovací základy, splatnost pojistného, postupy při dosažení maximálního vyměřovacího základu, výše maximálního vyměřovacího základu
  • Připravované změny: novela zákona o nemocenském pojištění (vč. zavedení otcovského) pro rok 2017
  • Dotazy, diskuse
 3. Zdravotní pojištění - 2016/2017 - 13:30 až 14:30 h - Ing. Luboš Pavlík, VZP Brno:
  • Legislativní úprava, literatura - zákony, výklady, dostupné zdroje informací, komunikace se zdravotní pojišťovnou
  • Osobní rozsah zdravotního pojištění - vznik a zánik pojištění, plátci pojistného, dlouhodobý pobyt v zahraničí, příslušnost k předpisům mezinárodní smlouvy, koordinační nařízení EU
  • Zaměstnanci a zaměstnavatelé - pojem zaměstnanec, výjimky z pojmu zaměstnanec, započitatelný příjem, oznamovací povinnost zaměstnavatele, další povinnosti, sankce
  • Pojistné zaměstnavatelů - příjmy zahrnované do vyměřovacího základu, výjimky ze započitatelnosti, doplatky do minima
  • Souběh více plátců pojistného - stanovení vyměřovacího základu, odvody pojistného, praktické příklady
  • Příklady z praxe, nejčastější dotazy a odpovědi - prezentace souboru nejčastěji diskutovaných dotazů, odpovědí a řešených případů

Výklad bude zaměřen na aktuální legislativní stav a na změny platné od 1. 1. 2017.

 

Seminář je zaměřen na problematiku zaměstnanců. Současně budou poskytnuty hlavní informace týkající se OSVČ.

 

Cena: Kč 1.200,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákony podle programu s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 880,- včetně DPH.