Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Důchodové a nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2016

Kód semináře:

S05/16

Datum:                                                         Další termíny podobných seminářů najdete zde.

14. 1. 2016 (čt)

Čas:

9:00-14:30 h

Lektor:

JUDr. Vladimíra Maršálková, odbornice na důchodové pojištění MSSZ Brno,
Jiřina Fráňová, vedoucí odboru sociálního pojištění MSSZ Brno,
Ing. Luboš Pavlík, VZP Brno

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah: 

 1. Důchodové pojištění 2016 - 9:00 až 10:45 h - JUDr. Vladimíra Maršálková, MSSZ Brno:
  • Zákon o důchodovém pojištění
  • Výpočet důchodu, náhradní doby pojištění, vyloučené doby a jejich hodnocení
  • Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění
  • Evidenční listy důchodového pojištění
  • Podklady pro sepisování žádostí
  • Ohlašovací povinnost
  • Aktuality k datu konání semináře, předpokládané změny v roce 2016
  • Dotazy, diskuse
 2. Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2016 - 11:15 až 13:15 h - Jiřina Fráňová, MSSZ Brno:
  • Zákon o nemocenském pojištění
  • Okruh pojištěných osob, vznik a zánik pojištění, zaměstnání malého rozsahu, dohody o provedení práce
  • Podmínky nároku na dávky nemocenského pojištění, stanovení výše dávek
  • Povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění
  • Zákon o pojistném na sociální zabezpečení
  • Aktuality k datu konání semináře
  • Dotazy, diskuse
 3. Zdravotní pojištění 2016 - 13:30 až 14:30 h - Ing. Luboš Pavlík, VZP Brno:
  • Legislativní úprava, literatura - zákony, výklady, dostupné zdroje informací, komunikace se zdravotní pojišťovnou
  • Osobní rozsah zdravotního pojištění - vznik a zánik pojištění, plátci pojistného, dlouhodobý pobyt v zahraničí, příslušnost k předpisům mezinárodní smlouvy, koordinační nařízení EU
  • Zaměstnanci a zaměstnavatelé - pojem zaměstnanec, výjimky z pojmu zaměstnanec, započitatelný příjem, oznamovací povinnost zaměstnavatele, další povinnosti, sankce
  • Pojistné zaměstnavatelů - příjmy zahrnované do vyměřovacího základu, výjimky ze započitatelnosti, doplatky do minima
  • Souběh více plátců pojistného - stanovení vyměřovacího základu, odvody pojistného, praktické příklady 
  • Výklad bude zaměřen na aktuální legislativní stav a na změny platné od 1. 1. 2016 
  • Dotazy a diskuse

 

Seminář je zaměřen na problematiku zaměstnanců. Současně budou poskytnuty hlavní informace týkající se OSVČ. 

Cena: Kč 1.200,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákony podle programu s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 880,- včetně DPH.