Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Seminář: Důchodové a nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2018

 

Kód semináře:

S05/18

Datum:                                                         Další termíny podobných seminářů najdete zde.

11. 1. 2018 (čt)

Čas:

9:00-14:30 h

Lektor:

Bc. Jitka Dvořáková, ředitelka odboru důchodového pojištění MSSZ Brno,
Jiřina Fráňová, ředitelka odboru nemocenského pojištění MSSZ Brno,
Ing. Luboš Pavlík, VZP Brno

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah:

 1. Důchodové pojištění 2018 - 9:00 až 10:45 h - Bc. Jitka Dvořáková, ředitelka odboru důchodového pojištění MSSZ Brno: 
  • Zákon o důchodovém pojištění: druhy důchodů a podmínky nároku na důchod, stanovení důchodového věku, výpočet důchodu, náhradní doby pojištění, vyloučené doby a jejich hodnocení
  • Povinnosti zaměstnavatelů - ohlašovací povinnost, podklady pro sepisování žádostí o důchod
  • Evidenční listy důchodového pojištění
  • Aktuality k datu konání semináře, připravované změny v důchodovém pojištění v roce 2018 (stanovení důchodového věku, podmínky nároku na sirotčí důchod)
  • Dotazy, diskuse
 2. Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2018 - 11:15 až 13:15 h - Jiřina Fráňová, ředitelka odboru nemocenského pojištění MSSZ Brno. Při výkladu bude kladen důraz na praktické problémy a změny pro rok 2018 podle stavu legislativy k datu semináře:
  • Hlavní povinnosti zaměstnavatelů
  • Dávky nemocenského pojištění: účast na pojištění, podmínky nároku na dávky, výpočet a výše dávek, redukční hranice pro náhradu mzdy a nemocenské pojištění, stanovení rozhodného období uplatňování dávek nemocenského pojištění atd.
  • Pojistné na sociální zabezpečení: vyměřovací základy, splatnost pojistného, postupy při dosažení maximálního vyměřovacího základu, výše maximálního vyměřovacího základu a další problémy
  • Dotazy, diskuse
 3. Zdravotní pojištění 2018 - 13:30 až 14:30 h - Ing. Luboš Pavlík, VZP Brno. Výklad bude zaměřen na změny od 1. 1. 2018:
  • Právní normy, zdroje informací - platné zákonné normy a koordinační nařízení EU, dostupné zdroje informací, kontakty, komunikace, předávání dat
  • Osobní rozsah zdravotního pojištění - vznik a zánik pojištění na území ČR, plátci pojistného, výjimky z pojistného stavu (dlouhodobý pobyt v cizině), příslušnost k předpisům, mezinárodní smlouvy a koordinační nařízení EU pro posuzování příslušnosti k právním předpisům
  • Zaměstnanci a zaměstnavatelé - definice zaměstnavatele a zaměstnance, výjimky z pojmu zaměstnanec, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, sankce
  • Pojistné zaměstnavatelů a zaměstnanců - příjmy zahrnované do vyměřovacího základu, další započitatelné příjmy, výjimky ze započitatelnosti, doplatky do minima, stanovení vyměřovacího základu při souběhu více plátců pojistného
  • Příklady z praxe, nejčastější dotazy a odpovědi - prezentace souboru nejčastěji diskutovaných dotazů, odpovědí a řešených případů

 

Seminář je zaměřen na problematiku zaměstnavatelů a zaměstnanců. Dotazy k problematice OSVČ doporučujeme poslat předem, rovněž tak specifické dotazy k obsahu semináře.

 

Cena: Kč 1.200,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákony podle programu s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 880,- včetně DPH.