Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Důchodové a nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2020

 

Kód semináře:

S06/20

Datum:                                           Aktuální termíny podobných seminářů najdete zde.

16. 1. 2020 (čt)

Čas:

9:00-14:30 h

Lektoři:

Bc. Jitka Dvořáková, ředitelka odboru důchodového pojištění MSSZ Brno,
Ing. Tomáš Smutný, odborník na mzdovou problematiku a personalistiku
Ing. Luboš Pavlík, VZP Brno

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah školení: 

 • Důchodové pojištění 2020 - 9:00 až 10:45 h - Bc. Jitka Dvořáková, ředitelka odboru důchodového pojištění MSSZ Brno:
  • Aktuality k datu konání semináře, navrhované změny ve stanovení důchodového věku
  • Zákon o důchodovém pojištění – druhy důchodů a podmínky nároku na důchod, stanovení důchodového věku, výpočet důchodu, náhradní doby pojištění, vyloučené doby a jejich hodnocení
  • Povinnosti zaměstnavatelů – ohlašovací povinnost, podklady pro sepisování žádostí o důchod
  • Evidenční listy důchodového pojištění
  • Dotazy, diskuse

 • Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2020 - 11:15 až 13:15 h – Ing. Tomáš Smutný, odborník na mzdovou problematiku a personalistiku:
  • Hlavní povinnosti zaměstnavatelů
  • Změna průměrné mzdy v národním hospodářství a její dopad
  • Dávky nemocenského pojištění aktuálně – účast na pojištění, podmínky nároku na dávky, výpočet a výše dávek, redukční hranice pro náhradu mzdy a nemocenské pojištění, stanovení rozhodného období uplatňování dávek nemocenského pojištění atd.
  • Pojistné na sociální zabezpečení aktuálně – vyměřovací základy, splatnost pojistného, postupy při dosažení maximálního vyměřovacího základu, výše maximálního vyměřovacího základu a další problémy
  • E- neschopenka
  • Předpokládané dopady novely Zákoníku práce
  • Dotazy, diskuse

 • Zdravotní pojištění 2020 - 13:30 až 14:30 h - Ing. Luboš Pavlík, VZP Brno:
  • Změny a novinky platné pro rok 2020 - vývoj a změny legislativy výběru pojistného, novinky pro rok 2020
  • Právní normy, zdroje informací – platné zákonné normy a koordinační nařízení EU, dostupné zdroje informací, kontakty, komunikace, předávání dat
  • Osobní rozsah zdravotního pojištění – vznik a zánik pojištění na území ČR, plátci pojistného, výjimky z pojistného stavu (dlouhodobý pobyt v cizině), příslušnost k předpisům, mezinárodní smlouvy a koordinační nařízení EU pro posuzování příslušnosti k právním předpisům
  • Zaměstnanci a zaměstnavatelé – definice zaměstnavatele a zaměstnance, výjimky z pojmu zaměstnanec, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, sankce
  • Pojistné zaměstnavatelů a zaměstnanců – příjmy zahrnované do vyměřovacího základu, další započitatelné příjmy, výjimky ze započitatelnosti, doplatky do minima, stanovení vyměřovacího základu při souběhu více plátců pojistného
  • Příklady z praxe, nejčastější dotazy a odpovědi – prezentace souboru nejčastěji diskutovaných dotazů, odpovědí a řešených případů           

   

Poznámka:

Seminář je zaměřen na problematiku zaměstnavatelů a zaměstnanců. Dotazy k obsahu zasílejte, prosím, pokud možno předem.

 

Cena: Kč 1.400,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákony podle programu s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.