Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Důchodové a nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2021. WEBINÁŘ - W06/21 (původně seminář S06/21)

 

Kód semináře:                              WEBINÁŘ W06/21 (původně seminář S06/21)

Datum:                                           Aktuální termíny podobných seminářů najdete zde.

19. 01. 2021 (út)

Čas:

9:00-14:30 h

Lektoři:

Bc. Jitka Dvořáková, ředitelka odboru důchodového pojištění MSSZ Brno,
Ing. Tomáš Smutný, odborník na mzdovou problematiku a personalistiku
Ing. Luboš Pavlík, VZP Brno

Místo:

Vaše pracoviště, kancelář i domov (původně Klub MK, Vlhká 21, Brno)

I
nformace pro zájemce o webinář W06/21 (a pro účastníky již přihlášené původně na seminář S06/21):

 • Budete potřebovat PC (notebook) s připojením k internetu a reproduktor nebo sluchátka (případně mikrofon).

 • Zájemci o webinář se mohou přihlásit telefonicky (tel: 775 242 496), e-mailem (brzo@brzo.cz) nebo elektronicky s využitím formuláře Přihláška (zcela dole).

 • Přihlášku Vám potvrdíme.

 • Po úhradě  na náš účet 1766847621/0100 (var. symbol Vaše IČ nebo datum narození) Vám pošleme instrukce k přihlášení, podkladový materiál k webináři a fakturu - daňový doklad.

 • Zálohové faktury zasíláme na vyžádání (poznačte, prosím, do poznámky v závazné přihlášce).

 • Dotazy budete moci pokládat během webináře prostřednictvím chatu. Dotazy můžete také posílat předem.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Obsah webináře: 

 • Důchodové pojištění 2021 - 9:00 až 10:45 h - Bc. Jitka Dvořáková, ředitelka odboru důchodového pojištění MSSZ Brno:
  • Aktuality k datu konání webináře
  • Výpočet důchodu v roce 2021, valorizace důchodů
  • Zákon o důchodovém pojištění – druhy důchodů a podmínky nároku na důchod, stanovení důchodového věku, výpočet důchodu, náhradní doby pojištění, vyloučené doby a jejich hodnocení
  • Povinnosti zaměstnavatelů – ohlašovací povinnost, podklady pro sepisování žádostí o důchod
  • Evidenční listy důchodového pojištění
  • Dotazy, diskuse

 • Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2021 - 11:15 až 13:15 h – Ing. Tomáš Smutný, odborník na mzdovou problematiku a personalistiku:
  • Hlavní povinnosti zaměstnavatelů
  • Změna průměrné mzdy v národním hospodářství a její dopad
  • Dávky nemocenského pojištění aktuálně – účast na pojištění, podmínky nároku na dávky, výpočet a výše dávek, redukční hranice pro náhradu mzdy a nemocenské pojištění, stanovení rozhodného období uplatňování dávek nemocenského pojištění atd.
  • Pojistné na sociální zabezpečení aktuálně – vyměřovací základy, splatnost pojistného, postupy při dosažení maximálního vyměřovacího základu, výše maximálního vyměřovacího základu a další problémy
  • Návrat k E-neschopence a další vývoj, výkazy jen v elektronické podobě
  • Dopady novely Zákoníku práce
  • Dotazy, diskuse

 • Zdravotní pojištění 2021 - 13:30 až 14:30 h - Ing. Luboš Pavlík, VZP Brno:
       Výklad bude zaměřen na aktuální legislativní stav
  • Změny a novinky platné pro rok 2021 - vývoj a změny legislativy výběru pojistného
  • Právní normy, zdroje informací – platné zákonné normy a koordinační nařízení EU, dostupné zdroje informací, kontakty, komunikace, předávání dat
  • Osobní rozsah zdravotního pojištění – vznik a zánik pojištění na území ČR, plátci pojistného, výjimky z pojistného stavu (dlouhodobý pobyt v cizině), příslušnost k předpisům, mezinárodní smlouvy a koordinační nařízení EU pro posuzování příslušnosti k právním předpisům
  • Zaměstnanci a zaměstnavatelé – definice zaměstnavatele a zaměstnance, výjimky z pojmu zaměstnanec, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, sankce
  • Pojistné zaměstnavatelů a zaměstnanců – příjmy zahrnované do vyměřovacího základu, další započitatelné příjmy, výjimky ze započitatelnosti, doplatky do minima, stanovení vyměřovacího základu při souběhu více plátců pojistného
  • Příklady z praxe, nejčastější dotazy a odpovědi – prezentace souboru nejčastěji diskutovaných dotazů, odpovědí a řešených případů      

  

Pozn.:
 

Seminář je zaměřen na problematiku zaměstnavatelů a zaměstnanců. Dotazy týkající se OSVČ lektoři zodpoví, doporučujeme je poslat předem na brzo@brzo.cz.

Při výkladu je využíván materiál zpracovaný lektorem, který obdrží účastníci předem.
Záznam z webináře (video kurz) nebude pořizován.


Cena: Kč 1.490,- vč. DPH

V ceně materiály zpracované lektory. Doporučujeme zákony podle programu.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.