Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Komplikované účetní případy + účtování benefitů souvisejících s mimořádným stavem včetně daňových důsledků

Kód semináře:

S23/20

Datum:                              Aktuální termíny podobných seminářů najdete zde a zde.

4. 6. 2020 - původní datum 19. 5. 2020

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, s.r.o., www.adar.cz

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Informace k zajištění bezpečného styku a hygieny na semináři budou uvedeny na vstupních vratech a na nástěnce v chodbě na Vlhké 21. 

Prosíme účastníky semináře, aby byli vybaveni rouškami, pokud jejich nošení nebude zrušeno, aby při prezenci a pohybu v místnostech dodržovali aktuálně stanovené odstupy a dodržovali základní hygienické zásady. U prezence a na toaletách bude připravena dezinfekce na ruce.

K podpisu u prezence obdrží každý svou tužku, materiály budou zaslány předem, účastníci si je přinesou vytištěny sebou. Osoba u prezence bude vybavena rouškou a rukavicemi.


Bude připraven dostatek míst na sezení (s předepsanými odstupy) a zajištěny další aktuálně platné hygienické pokyny (včetně větrání místností).

Žádáme účastníky, aby dotazy na přednášející lektory vznášeli zásadně ze svého místa u stolu, nejlépe podle pokynů přednášejícího.

Občerstvení: větší bageta zabalená přímo ve výrobě, možnost dalšího občerstvení u pronajímatele místností


Obsah:  

 • Benefity související s mimořádným stavem a s opatřeními vlády:
  • správné účtování
  • daňové důsledky
  • možnosti následných kontrol oprávněnosti žádostí
  • vhodné průkazní prostředky, které je dobré uchovat
 • Ukončení nájmů a podnájmů, kde bylo povoleno technické zhodnocení nájemcem (podnájemcem)
 • Částečné vyřazení dlouhodobého majetku
 • Podílové spoluvlastnictví a technické zhodnocení
 • Tvorba dohadných položek a rezerv v konkrétních případech
 • Přehled zajímavých aktuálních problémů z koordinačních výborů
 • Dotazy, diskuse Potřebujete vysvětlit i jiné účetní a daňové problémy ze své praxe? 

Napište svůj dotaz předem – zašlete na brzo@brzo.cz a my předáme lektorovi RNDr. Petru Beránkovi. Odpovědi na některé své dotazy můžete najít na webových stránkách Adar, s.r.o., na jejichž vyřízení se podílí také RNDr. Beránek: https://www.adar.cz/online-poradna  

Pozn.:

Výklad s využitím podkladového materiálu a dataprojektoru.

Cena: Kč 1.400,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o DzP, zákon o účetnictví a související účetní předpisy s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.