Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Komplikované účetní případy včetně účtování covidových novinek. WEBINÁŘ - W19/21 (původně seminář S19/21).

Kód semináře:           WEBINÁŘ W19/21 (původně seminář S19/21)

W19/21

Datum:                              Aktuální termíny podobných seminářů najdete zde a zde.

18. 5. 2021 (út) 

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Jana Pilátová, auditorka, daňová poradkyně, členka výkonného výboru Komory auditorů ČR

Místo:

Vaše pracoviště, kancelář i domov (původně Klub MK, Vlhká 21, Brno)

Informace pro zájemce o webinář W18/21 (a pro účastníky již přihlášené původně na seminář S18/21):

 • Budete potřebovat PC (notebook) s připojením k internetu a reproduktor nebo sluchátka (případně mikrofon).

 • Zájemci o webinář se mohou přihlásit telefonicky (tel: 775 242 496), e-mailem (brzo@brzo.cz) nebo elektronicky s využitím formuláře Přihláška (zcela dole).

 • Přihlášku Vám potvrdíme.

 • Po úhradě  na náš účet 1766847621/0100 (var. symbol Vaše IČ nebo datum narození) Vám pošleme instrukce k přihlášení, podkladový materiál k webináři a fakturu - daňový doklad.

 • Zálohové faktury zasíláme na vyžádání (poznačte, prosím, do poznámky v závazné přihlášce).

 • Dotazy budete moci pokládat během webináře prostřednictvím chatu. Dotazy můžete také posílat předem.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsah:

 

 • Dlouhodobý hmotný movitý majetek po zvýšení limitu na 80 tis. Kč v letech 2019 a 2020

  • Účetní důsledky změny

  • Optimalizace daně v nových podmínkách

  • Vliv na čerpání dotací

 • Důsledky zrušení nehmotného majetku v ZDP

  • Účetní důsledky změny

  • Optimalizace daně v nových podmínkách

 • Benefity související s mimořádným stavem a s opatřeními vlády:

  • Správné účtování

  • Daňové důsledky

  • Možnosti následných kontrol oprávněnosti žádostí

  • Vhodné průkazní prostředky, které je dobré uchovat

 • Stravenkový paušál a jeho důsledky 

 • Zpětné uplatnění ztráty a vzdání se ztráty do budoucích let 

  • Praktická aplikace

  • Zaúčtování

 • Dotazy

  

Pozn.:

Při výkladu je využíván bohatý a výborně zpracovaný materiál od lektorky Ing. Jany Pilátové, který obdrží účastníci předem.
V průběhu online semináře (webináře) lektor zařadí přestávku (podle potřeby).
Záznam z webináře (video kurz) nebude pořizován.

Cena: Kč 1.490,- vč. DPH

V ceně bohatý a výborně zpracovaný materiál. Doporučujeme zákon o DzP, zákon o účetnictví a související účetní předpisy.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.