Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Lektoři a jejich přednášky na vzdělávacích akcích BRZO

(říjen 2018 až leden 2019)

 

Lektoři: zkušení odborníci a metodici s dlouholetou odbornou i lektorskou praxí, které znáte nejen

z našich seminářů, školení a kurzů

Místo konání: MK klub, Vlhká 21, Brno (pokud není uvedeno jinak)

Prezence: 8:15 h, zahájení 9:00 h (pokud není uvedeno jinak)

Podrobnější informace a přihlášky: http://www.brzo.cz/seminare-skoleni/

 

Jméno lektora

Kód

Téma kurzu, semináře, školení

Termín

Bachor Vlastimil, Ing.

---

Aktuální otázky zdaňování příjmů PO

---

Benda Václav, Ing.

S49/17

S26/18

S48/18

Uplatňování DPH v roce 2017/2018

DPH - praktické dopady změn v roce 2018

Uplatňování DPH v roce 2018/2019

06.12.2017

10.04.2018

05.12.2018

Beránek Petr, RNDr.

S39/17

S42/17


S44/17


S46/17


S51/17


S01/18

S12/18

S171/18

S18/18

S30/18

S41/18


S382/18


S391/18


S50/18


S04/19

S10/19

Jak ovlivní daňový balíček 2017/18 společnost s.r.o.

Cizí měny, kurzové rozdíly - účetní a daňový pohled, zahraniční cestovní náhrady 2017/2018

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - účetní a daňový pohled - 15:30 - 19:45 h, SPŠ stavební, Kudelova 8, Brno

Dlouhodobý majetek - účetní a daňový pohled 2017/18 - II. část - 15:30 - 19:45 h, SPŠ stavební, Kudelova 8, Brno 

Přiznání k dani z příjmů právnických osob 2017 - 15:30-19:45 h, SPŠ stavební, Kudelova 8, Brno

Silniční daň, daňové přiznání 2017, automobil v podnikání

Účetní závěrka 2017

EET - změny, novinky, zkušonosti

SVJ - účetní a daňový pohled, uzavření účet. 2017, novinky 2018

Aktuální problémy v oblasti daní a účetnictví v roce 2018

Cizí měny, kurzové rozdíly - účetní a daňový pohled, zahraniční cestovní náhrady 2018/2019

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - účetní a daňový pohled - 15:30 - 19:45 h, SPŠ stavební, Kudelova 8, Brno

Dlouhodobý hmotný a nehm. majetek - účetní a daňový pohled - 15:30 - 19:45 h, SPŠ stavební, Kudelova 8, Brno - II. část

Přiznání k dani z příjmů právnických osob 2018 - 15:30-19:45 h, SPŠ stavební, Kudelova 8, Brno

Silniční daň, daňové přiznání 2018, automobil v podnikání

Účetní závěrka 2018

07.11.2017

16.11.2017 


21.11.2017 

 
23.11.2017


 07.12.2017


02.01.2018

01.02.2018

21.02.2018

22.02.2018

15.05.2018

15.11.2018


06.11.2018


08.11.2018


06.12.2018


10.01.2019

29.01.2019

Beránková Dagmar, Ing. 

 S38/18 

Zásoby, skladová evidence, vazba na fakturaci, drobný majetek, sestavení směrnice v roce 2018

17.10.2018
 

Brychta Ivan, RNDr.

S36/17

S40/17

S20/18

S39/18

Cestovní náhrady 2017, změny účinné od roku 2018

Daňový balíček 2017/2018

Cestovní náhrady 2018

Novinky v daních a účetnictví 2019

10.10.2017

 09.11.2017

27.02.2018

08.11.2018

Čouková Pěva, Ing. 

S34/18

Účtování v roce 2018 včetně daňového posouzení, problémy v samotném sestavení účetní závěrky a zveřejňování

11.06.2018 

Divišová Ilona, Ing.

S23/18

Daňové přiznání FO za rok 2017 komplexně (výklad+příklad) -15:30-19:45 h, SPŠs, Kudelova 8, Brno

08.03.2018

Dolejšová Petra, Mgr. 

S401/17 

Ochrana osobních údajů a "GDPR" - nová úprava 

 13.11.2017

Dvořáková Jitka, Bc.

S47/17

S05/18

S46/18 

S07/19

Důchodové pojištění 2017/2018 

Důchodové pojištění 2018

Důchodové pojištění 2018/2019 

Důchodové pojištění 2019

 28.11.2017

 11.01.2018

27.11.2018

17.01.2019

Fráňová Jiřina

S47/17

S05/18

S19/18


S46/18

S07/19

Nemocenské pojištění a pojistné na soc. zabezp. 2017/2018

Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2018

Změny v důchodovém a sociálním pojištění OSVČ 2018. Přehledy -16:45-19:45 h, SPŠ stavební, Kudelova 8, Brno

Nemocenské pojištění a pojistné na soc. zabezp. 2018/2019

Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2019

28.11.2017
 
11.01.2018
 
22.02.2018


27.11.2018

17.01.2019

Hejmala Miloš, JUDr.

S38/17

S02/18

S33/18

S03/19

Pracovní právo - novely 2017/2018

Novela zákoníku práce od 2018

Pracovněprávní aktuality v roce 2018, aplikace novinek v praxi

Pracovní právo 2019, ZP a související předpisy - novelizace

02.11.2017

03.01.2018

07.06.2018

09.01.2019

Hlaváč Jiří Ing.

S27/18

Společnost s.r.o., účetnictví, daně, aktuální stav v roce 2018

12.04.2018

Kaniová Lenka, JUDr.

---

Dlouhodobě působí v naší agentuře jako lektorka v kurzu "Daňový specialista" - téma: Daňový řád, správa daní

---

Klaška Jindřich, Ing.

S14/18

Daňové přiznání k DzP FO 2017 - výklad a souvislý příklad, novinky 2018

14.02.2018

Klíma Jiří, Ing.

S33/17

S48/17

S09/18

S16/18

S24/18

S32/18

S47/18

S06/19

Daňový balíček 2017/2018

Účetní závěrka, dopad na daňové přiznání za rok 2017

Daňové aktuality 2018, změny souvisejících předpisů

Změny v účetnictví, daních z příjmů a DPH v roce 2018

DPH ve vztahu k evropské unii a třetím zemím

DPH v návaznosti na účetnictví a daně z příjmů 2018

Účetní závěrka, dopad na daňové přiznání za rok 2018

Daňové aktuality 2019, změny souvisejících předpisů

12.09.2017

 30.11.2017
 
23.01.2018
 
15.02.2018
 
15.03.2018

05.06.2018

03.12.2018

15.01.2019

Klímová Růžena, Ing.

S34/17

S22/18


S35/18

Změny ve mzdové a personální oblasti 2017/2018

Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2018 a ochrana osob. údajů dle GDPR pro mzdové účetní a personalisty

Mzdové aktuality, návrhy změn 2019 + GDPR v praxi mzdových a personálních útvarů

 03.10.2017

 06.03.2018


02.10.2018

Krchovová Olga, Ing.

S45/17

S07/18

S15/18


S31/18

S44/18

S09/19

Mzdová a personální agenda v příkladech, novinky 2018

Aktualizace mzdového účetnictví 2018, výklad, příklady

Daňová evidence od A do Z, přiznání k DzP FO za rok 2017 - 2 dny (12. a 13. 2. 2018 - 15:30 - 19:45 h, SPŠs, Kudelova 8, Brno

Aktuální problémy ve mzdové účtárně, příklady, výklad, řešení

Mzdová a personální agenda v příkladech, novinky 2019

Aktualizace mzdového účetnictví 2019, výklad, příklady

23.11.2017

17.01.2018

12.02.2018


29.05.2018

22.11.2018

24.01.2019

Kučerová Alena, JUDr.

S25/18

GDPR a jeho aktuální dopady v procesu adaptace v ČR 

20.03.2018 

Kytler Hanuš, Ing. 

 S49/18 

S11/19

Roční zúčtování mezd 2018 a změny ve zdaň. příjmů ze ZČ 

Roční zúčtování mezd 2018 a změny ve zdaň. příjmů ze ZČ

06.12.2018

31.01.2019
 

Langerová Ivana, Ing.

S35/17

S03/18

S29/18

S36/18

S01/19

DPH v roce 2017 - novela k 1. 7. 2017

Uplatňování DPH v roce 2018

DPH - výklad a řešené  příklady 2018


DPH v roce 2018 - praktické zkušenosti + novely 2019

Uplatňování DPH v roce 2019

05.10.2017

04.01.2018

10.05.2018

04.10.2018

03.01.2019

Nebuželská Miroslava, Ing. 

S43/17

S21/18

S42/18

Účetnictví a daně neziskových organizací

Přiznání k DzP neziskové organizace 2017, změny v roce 2018

Účetnictví a daně neziskových organizací 2018 a novinky 2019

21.11.2017

01.03.2018

20.11.2018

Nedorostková Eva, Ing.

S52/17

S17/18

S51/18

Daň z příjmů právnických osob - změny 2017/2018

Daňové přiznání k DzP PO 2017, výklad a souvislý příklad

Daň z příjmů PO - aktuální problémy a změny 2018/19

12.12.2017
 
20.02.2018

11.12.2018

Pantůček Igor, Ing.

S08/18

DPH - vypořádání za rok 2017, aktuální problémy 2018

18.01.2018

Pavlík Luboš, Ing.

S47/17

S05/18

S19/17


S46/18

S07/19

Zdravotní pojištění 2017/2018

Zdravotní pojištění 2018

Zdravotní pojištění 2018 OSVČ - přehledy -15:30-16:30 h, SPŠs, Kudelova 8, Brno

Zdravotní pojištění 2018/2019

Zdravotní pojištění 2019

28.11.2017

11.01.2018

22.02.2018


27.11.2018

17.01.2019

Pilátová Jana, Ing.

S53/17


S06/18

S52/18


S05/19

Příprava na účetní závěrku ve vazbě na DzP a daňový balíček + novinky v účetnictví 2018 

Daňová evidence - uzavření za rok 2017, příprava DaP a novinky 2018

Příprava na účetní závěrku ve vazbě na DzP - daňové a účetní problémy + novinky 2019 

Daňová evidence - uzavření za r. 2018, příprava DaP a novinky 2019

13.12.2017


16.01.2018

18.12.2018


14.01.2019

Procházková Miluše, Ing.

S50/17

S04/18

S11/18

S02/19

Roční zúčtování mezd 2017 a změny ve zdaň. příjmů ze ZČ

Roční zúčtování mezd 2017 a změny ve zdaň. příjmů ze ZČ

Roční zúčtování mezd 2017 a změny ve zdaň. příjmů ze ZČ

Roční zúčtování mezd 2018 a změny ve zdaň. příjmů ze ZČ

07.12.2017

09.01.2018

30.01.2018

08.01.2019

Rusmanová Jana, Ing.

S37/17


S41/17

S37/18


S40/18

DPH - výklad, příklady, daň. přiznání, změny v DPH - 5 dní  (12.10., 17.10., 19.10., 24.10. a 31.10.2017)

Novela zákona o DPH 2017 a 2018


DPH - výklad, příklady, daň. přiznání, změny v DPH - 5 dní  (11.10., 16.10., 18.10., 23.10. a 25.10.2018)

Aktuality DPH a novela zákona o DPH 2019

12.10.2017

 
14.11.2017

11.10.2018


13.11.2018

Salačová Marie, JUDr.

----

Poskytování náhrad cestovních výdajů

---- 

Sedláková Eva, Ing.

----

Aktuální semináře nemá, dříve v naší agentuře přednášela téma: Zdaňování příjmů FO + novelizace zákona o daních z příjmů

----

Štěpánková Hana, PhDr. 

 S301/18

 S381/18

Ochrana osobních údajů v pracovněpráv. vztazích a v účetnictví

Nový český zákon o zpracování osobních údajů + zkušenosti s uplatňováním GDPR v praxi 

16.05.2018 

06.11.2018

Šubrt Bořivoj, JUDr.

S13/18

Novely zákoníku práce a další aktuality v pracovním právu 2018

13.02.2018

Valtr Jan, Mgr. Ing. 

 S28/18 

Právní odpovědnost statututárních orgánů  

 19.04.2018