Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Mzdová účtárna - aktuality 2020 + dohody mimo pracovní poměr, zaměstnání malého rozsahu

Kód semináře:

S17/20

Datum:                                Aktuální termíny podobných seminářů najdete zde a zde

5. 3. 2020 (čt)       

Čas:

9:00-14:00 h          

Lektor:

Ing. Růžena Klímová, specialistka a konzultantka mzdového účetnictví

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah:    

 • Vybrané aktuality ve mzdové účtárně v roce 2020 
  • První zkušenosti v rámci eNeschopenky
  • Změny v insolvenčním zákonu k 1. 6. 2019 a k 1. 10. 2019 - povinnosti zaměstnavatele
  • Minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy dnes a po novele zákoníku práce
 • Právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • Náležitosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
  • Vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ
  • Doba určitá a neurčitá u DPP a DPČ, prodlužování dohod
  • Skončení DPP a DPČ
  • Délka směny
  • Odpovědnost zaměstnance v rámci DPP a DPČ
  • Právní úprava pro pracovní poměr a výjimky, od nichž je možné se odchýlit u DPP a DPČ
  • Zápočtový list u DPP a DPČ
  • Výpočet čistého průměrného výdělku u DPČ a DPP
  • Zdanění příjmů na základě DPP a DPČ
  • Vznik účasti na zdravotním pojištění u DPP a DPČ, oznamování nástupu do zaměstnání a ukončení zaměstnání
  • Zvláštnosti u DPČ z hlediska zdravotního pojištění – povinnost respektovat minimální vyměřovací základ
  • Kdy neplatí minimální vyměřovací základ: u pojištěnců státu, při souběhu dvou a více zaměstnání, při souběhu zaměstnání a podnikání
  • Vznik účasti na nemocenském pojištění u DPP a DPČ, vznik a zánik účasti na pojistném
  • Příjem zúčtovaný po ukončení DPP a DPČ
  • Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení
  • Nárok na cestovní náhrady u DPP a DPČ – podmínky
  • Odměňování zaměstnanců v rámci DPP a DPČ – minimální mzda
  • Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu u DPP a DPČ
  • Odvod zákonného pojištění a nároky na odškodnění u DPP a DPČ
 • Zaměstnání malého rozsahu - § 7 zákona č. 187/2006 Sb.
  • Podmínky ZMR, ohlašovací povinnosti vůči OSSZ, účast na NP a odvod pojistného
  • ZMR u dohody o pracovní činnosti
  • ZMR u pracovního poměru
  • ZMR u jiných „zaměstnanců“, například členů statutárních orgánů, jednatelů
  • Dávky nemocenského pojištění u ZMR
  • Rozhodné období u ZMR
  • Změna druhu pojistného vztahu - § 10 z. 187/2006 Sb.  (ZMR se změnilo na tzv. ostatní zaměstnání nebo naopak) a dopad na rozhodné období
  • Souběh více ZMR v jednom měsíci postupně za sebou
  • Souběh více ZMR plynoucích vedle sebe v jednom měsíci
 • Dotazy posluchačůSeminář je určen pro:
mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2020.

Cena: Kč 1.400,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákoník práce, zákon o DzP a případně další zákony dle programu.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.