Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Mzdová účtárna aktuálně v r. 2016

Kód semináře:

S12/16

Datum:                                Další termíny podobných seminářů najdete zde a zde.

8. 2. 2016 (po)

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Růžena Klímová, specialistka a konzultantka mzdového účetnictví

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah: 

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří  chtějí získat ucelený přehled o změnách  ve mzdové účtárně v roce 2016. 

Změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti.

 

 1. Výše minimální  mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy v r. 2016,  vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění
 2. Zápočtový list a jeho předávání – povinné náležitosti, předávání a zasílání ZL
 3. Změny v dani z příjmů fyzických osob: uplatnění srážkové daně a zálohové daně, daňové zvýhodnění na nezaopatřené dítě, další změny v daních z příjmů od roku 2016
 4. Změny v nemocenském pojištění: nové redukční hranice pro rok 2016, další změny v nemocenském pojištění
 5. Změny ve zdravotním pojištění: snížení vyměřovacího základu u poživatelů invalid. důchodu pracujících v tzv. chráněných dílnách, odvod pojistného u OSVČ, OBZP, ohlašovací povinnosti - nástup, výstup zaměstnance, vznik kategorie pojištěnce státu, změna zdravotní pojišťovny
 6. Změny v sociálním zabezpečení: maximální vyměřovací základ, odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ, dobrovolné důchodové pojištění, parametrické změny - minimální vyměřovací základ, minimální pojistné atd.
 7. Příprava na budoucí povolání: na střední a vysoké škole, studium jazykových kurzů a akreditace jazykových škol
 8. Důchodové pojištění: zaměstnávání důchodců  a ohlašovací povinnosti, evidenční povinnost zaměstnavatele - § 37 zákona č. 582/1991 Sb.
 9. Důchodové spoření: zrušení důchodového spoření k 1. 1. 2016, varianty řešení
 10. Doplňkové penzijní spoření: pojem předdůchod, souvislost s evidenční povinností zaměstnavatelů uvedené v § 37 zákona č. 582/1991 Sb.
 11. Změny v provádění srážek ze mzdy od 1. 1. 2016:
  • Provádění srážek ze mzdy - nezabavitelná částka pro rok 2016
  • Pojem čistá mzda, daňový bonus, přeplatek z ročního zúčtování
  • Součinnost plátců
  • Souběh exekucí a uplatnění nezabavitelné částky
  • Postup při insolvenci zaměstnance – insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatel
  • Posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy
  • Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky
 12. Zaměstnávání cizinců a občanů EU: 
  • Důležité změny v zákoně pobytu cizinců a v zákoně o zaměstnanosti
  • Ohlašovací povinnosti vůči úřadu práce
  • Evidenční povinnosti o cizincích dle zákona o zaměstnanosti
 13. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením: plnění 4% podílu ZPS, započítávání osob zdravotně znevýhodněných, prokazování tohoto statusu, nové tiskopisy pro naplnění 4 % podílu za rok 2015
 14. Vstupní lékařské prohlídky a jejich úhrada:
  • Upozornění na nejdůležitější povinnosti v pracovnělékařské péči
  • Mimořádné prohlídky - § 12 vyhlášky 79/2013 Sb.
  • Vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ
 15. Zákonné pojištění zaměstnavatele za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání - nárok na bolestné a způsob proplacení, zákon č. 266/2006 Sb. - účinnost od roku 2017 ???
 16. Povinnosti zaměstnavatele na úseku zaměstnanosti
 17. Další změny od roku 2016
 18. Dotazy a diskuse

 

Cena: Kč 1.200,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál zpracovaný lektorkou a tiskopisy z praxe. Doporučujeme zákoník práce, zákon o DzP a případně další zákony dle programu s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 880,- včetně DPH.