Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Mzdová účtárna aktuálně v roce 2021. Seminář - S14/21.


Kód semináře:

S14/21

Datum:                                Aktuální termíny podobných seminářů najdete zde a zde

4. 3. 2021 (čt)       

Čas:

9:00-14:00 h          

Lektor:

Ing. Růžena Klímová, specialistka a konzultantka mzdového účetnictví

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Informace k zajištění bezpečného styku a hygieny na semináři budou uvedeny na vstupních vratech a na nástěnce v chodbě na Vlhké 21. 

Prosíme účastníky semináře, aby byli vybaveni rouškami, pokud jejich nošení nebude zrušeno, aby při prezenci a pohybu v místnostech dodržovali aktuálně stanovené odstupy a dodržovali základní hygienické zásady. U prezence a na toaletách bude připravena dezinfekce na ruce. 

K podpisu u prezence obdrží každý svou tužku, materiály budou zaslány předem, účastníci si je přinesou vytištěny sebou. Osoba u prezence bude vybavena rouškou a rukavicemi.


Bude připraven dostatek míst na sezení (s předepsanými odstupy) a zajištěny další aktuálně platné hygienické pokyny (včetně větrání místností).

Žádáme účastníky, aby dotazy na přednášející lektory vznášeli zásadně ze svého místa u stolu, nejlépe podle pokynů přednášejícího. 

Občerstvení: větší bageta zabalená přímo ve výrobě, možnost dalšího občerstvení u pronajímatele místností

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsah:

Seminář je určen pro: mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2021.

 • Změny v zákoně o daních z příjmů
  • Změna výše limitu úhrnné částky úroků ze 300 tis. Kč na 150 tis. Kč (zákon č. 386/2020 Sb.)
  • Odstranění brutace
  • Daňová pásma, sazby daně
  • Výpočet čisté mzdy
  • Sleva na poplatníka, ostatní daňové slevy
  • Stravovací paušál
  • Paušální daň u OSVČ
 • Změny v pracovněprávní oblasti - zákon č. 285/2020 Sb. - od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 se zaměřením na dovolenou v hodinách
 • Zápočtový list a změny v ZL 
 • Doručování písemností mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
 • Změny účinné od 1. 1. 2021 - sdílené pracovní místo a podmínky pro zavedení
 • Nová překážka z důvodu obecného zájmu - § 203a - dovolená při akci s mládeží
 • Podmínky pro refundaci vyplacené náhrady
 • Stanovení nároku na dovolenou - předpokládaný nárok
  • Skutečný nárok se musí odvozovat od harmonogramu směn
  • Vyrovnávací období a z něho odvozený harmonogram směn na příslušný kalendářní měsíc jako základ pro správný nárok na dovolenou
  • Změna úvazku a nárok na dovolenou
  • Převod zůstatku dovolené
  • Zůstatek dovolené z roku 2020 ve dnech
  • Náhrada mzdy za dovolenou
  • Překážky v práci započítávané jako doba odpracovaná pro nárok na dovolenou
  • Limitní kumulativní překážky v práci
  • Neomluvená absence a dovolená
  • Dodatková dovolená a podmínky pro její přiznání
  • Doplňková výstupní sestava o dovolené
 • Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2021
  • Vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění a minimální výše průměrného hodinového výdělku
 • Změny v oblasti srážek ze mzdy 
  • Nezabavitelná částka v roce 2021   
  • Mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení   
  • Zákon č. 191/2020 Sb. - daňový bonus je od 24. 4. 2020 nedotknutelný pro exekuční i insolvenční srážky
  • Odstupné a exekuce
  • Vyživované osoby a jejich prokazování
  • Součinnost vůči exekutorům a ins. správcům
 • Další změny k datu konání semináře
 • Dotazy a diskuse

 

Cena: Kč 1.490,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákoník práce, zákon o DzP a případně další zákony dle programu.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.