Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Mzdová účtárna aktuálně v roce 2021. WEBINÁŘ - W14/21 (původně seminář S14/21)


Kód semináře:                WEBINÁŘ ZRUŠEN

Datum:                                Aktuální termíny podobných seminářů najdete zde a zde

4. 3. 2021 (čt)       

Čas:

9:00-14:00 h          

Lektor:

Ing. Růžena Klímová, specialistka a konzultantka mzdového účetnictví

Místo:

Vaše pracoviště, kancelář i domov (původně Klub MK, Vlhká 21, Brno)

Informace pro zájemce o webinář W14/21 (a pro účastníky již přihlášené původně na seminář S14/21):

 • Budete potřebovat PC (notebook) s připojením k internetu a reproduktor nebo sluchátka (případně mikrofon).

 • Zájemci o webinář se mohou přihlásit telefonicky (tel: 775 242 496), e-mailem (brzo@brzo.cz) nebo elektronicky s využitím formuláře Přihláška (zcela dole).

 • Přihlášku Vám potvrdíme.

 • Po úhradě  na náš účet 1766847621/0100 (var. symbol Vaše IČ nebo datum narození) Vám pošleme instrukce k přihlášení, podkladový materiál k webináři a fakturu - daňový doklad.

 • Zálohové faktury zasíláme na vyžádání (poznačte, prosím, do poznámky v závazné přihlášce).

 • Dotazy budete moci pokládat během webináře prostřednictvím chatu. Dotazy můžete také posílat předem.

 • Následně po skončení webináře Vám bude zaslán přístup k videu (záznamu z webináře).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsah:

Webinář je určen pro: mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2021.

 • Změny v zákoně o daních z příjmů
  • Změna výše limitu úhrnné částky úroků ze 300 tis. Kč na 150 tis. Kč (zákon č. 386/2020 Sb.)
  • Odstranění brutace
  • Daňová pásma, sazby daně
  • Výpočet čisté mzdy
  • Sleva na poplatníka, ostatní daňové slevy
  • Stravovací paušál
  • Paušální daň u OSVČ
 • Změny v pracovněprávní oblasti - zákon č. 285/2020 Sb. - od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 se zaměřením na dovolenou v hodinách
 • Zápočtový list a změny v ZL 
 • Doručování písemností mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
 • Změny účinné od 1. 1. 2021 - sdílené pracovní místo a podmínky pro zavedení
 • Nová překážka z důvodu obecného zájmu - § 203a - dovolená při akci s mládeží
 • Podmínky pro refundaci vyplacené náhrady
 • Stanovení nároku na dovolenou - předpokládaný nárok
  • Skutečný nárok se musí odvozovat od harmonogramu směn
  • Vyrovnávací období a z něho odvozený harmonogram směn na příslušný kalendářní měsíc jako základ pro správný nárok na dovolenou
  • Změna úvazku a nárok na dovolenou
  • Převod zůstatku dovolené
  • Zůstatek dovolené z roku 2020 ve dnech
  • Náhrada mzdy za dovolenou
  • Překážky v práci započítávané jako doba odpracovaná pro nárok na dovolenou
  • Limitní kumulativní překážky v práci
  • Neomluvená absence a dovolená
  • Dodatková dovolená a podmínky pro její přiznání
  • Doplňková výstupní sestava o dovolené
 • Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2021
  • Vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění a minimální výše průměrného hodinového výdělku
 • Změny v oblasti srážek ze mzdy 
  • Nezabavitelná částka v roce 2021   
  • Mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení   
  • Zákon č. 191/2020 Sb. - daňový bonus je od 24. 4. 2020 nedotknutelný pro exekuční i insolvenční srážky
  • Odstupné a exekuce
  • Vyživované osoby a jejich prokazování
  • Součinnost vůči exekutorům a ins. správcům
 • Další změny k datu konání semináře
 • Dotazy

Pozn.:

Při výkladu je využíván podkladový materiál, který obdrží účastníci předem.
Následně po webináři bude účastníkům poslán přístup k videu - záznamu z webináře.
V průběhu online semináře (webináře) lektor zařadí přestávku (podle potřeby).

 

Cena: Kč 1.490,- vč. DPH

V ceně materiál + video záznam. Doporučujeme zákoník práce, zákon o DzP a případně další zákony dle programu.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.