Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Mzdová účtárna - praktické problémy, řešené příklady + novinky. SEMINÁŘ - S23/21

Kód semináře    

S23/21

Datum:                                Aktuální termíny podobných seminářů/webinářů najdete zde.

9. 11. 2021 (út) 

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Tomáš Smutný, odborník na mzdovou problematiku a personalistiku

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Prosíme účastníky semináře, aby se seznámili s "Podmínkami účasti na vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě od 1. 9. 2021", které najdou ZDE:

 

Materiály budou zaslány předem, účastníci si je přinesou vytištěny sebou.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsah:  

1. Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2022 + vliv těchto změn napříč mzdovou agendou2. Změny v nemocenském pojištění

 • Rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění

 • Nové redukční hranice

 • Maximální vyměřovací základ

 

3. Náhrada mzdy za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti/karantény - nové redukční hranice pro průměrný výdělek

 

4. Změny v pojistném na sociální zabezpečení

 • Průměrná mzda pro účely důchodového pojištění

 • Maximální vyměřovací základ

 

5. Změny v zákoně o daních z příjmů

 • Změna výše limitu úhrnné částky úroků ze 300 tis. Kč na 150 tis. Kč (zákon č. 386/2020 Sb.)

 • Zopakování výpočtů daní v příkladech

 • Zvýšení slevy na poplatníka a daňových zvýhodnění na děti + rekapitulace zbytku slev a pravidel pro jejich uplatnění

 • Návrat ke stravenkovému paušálu

 

6. Změny v oblasti zdravotního pojištění

 • Minimální vyměřovací základ

 • Zvýšení částky za něž je plátcem pojistného stát od 1. ledna 2022

 

7. Zopakování pravidel výpočtu stanovení nároku na dovolenou v příkladech + praktické zkušenosti

 

8. Změny v oblasti srážek ze mzdy

 • Nezabavitelná částka v roce 2022

 • Mez, nad kterou jsou částky zabavitelné bez omezení

 

9. Výkazy a nové povinnosti

 

10. Změny v zákoně o zaměstnanosti

 

11. Dotazy a diskuze

 

Pozn.:

Přihlášení účastníci obdrží odkaz na bohatý pracovní materiál připravený lektorem, který doporučujeme si vytisknout a mít k dispozici.

 

Cena: Kč 1.490,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákoník práce, zákon o DzP, případně další zákony dle programu.

Cena pro předplatitele: 1 předplatitelská vstupenka.