Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Seminář: Mzdové aktuality, návrhy změn od roku 2019 + GDPR v praxi mzdových a personálních útvarů

Kód semináře:

S35/18

Datum:                                Další termíny podobných seminářů najdete zde a zde.

2. 10. 2018 (út)

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Růžena Klímová, specialistka a konzultantka mzdového účetnictví

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah:

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně. 

  1. GDPR v praxi mzdových a personálních útvarů
   • Vnitřní předpis o osobních údajích
   • Záznamy o zpracování osobních údajů ve mzdové a personální oblasti
   • Souhlas se zpracováním osobních údajů
  2. Otcovská poporodní péče a rodičovská dovolená
  3. Dlouhodobé ošetřovné
   • Podmínky pro nárok na dávku
   • Změny v zákoníku práce od 1. 6. 2018 v souvislosti s dlouhodobým ošetřovným a krátkodobým ošetřovným - viz § 216 ZP
  4. Změny v zákoně o pobytu cizinců a povinnosti zaměstnavatelů - od 15. 8. 2017 (viz § 107 zákona č. 326/1999 Sb.)
  5. Změny v zákoně o daních z příjmů
   • Návrh na odstranění "brutace"
   • Další změny v ZDP
  6. Změny v pracovněprávní oblasti
   • Minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy
   • Změny v zákoně o zaměstnanosti ve vztahu k zaměstnavateli
  7. Změny v zákoně o státní sociální podpoře - očekávané náklady na bydlení - vztah k nezabavitelným částkám při provádění srážek ze mzdy - nové parametrické změny
  8. Změny ve zdravotním pojištění
   • Parametrické změny
   • OSVČ a minimální výše pojistného na zdravotní pojištění, osoba bez zdanitelných příjmů
  9. Změny v nemocenském pojištění - rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění - 3 000 Kč, nové redukční hranice, další změny v této oblasti
  10. Pracovní neschopnost
   • Náhrada mzdy za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti
   • Nové redukční hranice pro průměrný výdělek (zrušení karenční doby od 1. 7. 2019)
   • Skutečný harmonogram směn a fiktivní harmonogram směn
   • Nadstandardní poskytování náhrady mzdy, odvod pojistného a daní
   • Právo kontroly dodržování léčebného režimu zaměstnavatelem a sankce
  11. Změny v pojistném na sociální zabezpečení - průměrná mzda pro účely důchodového pojištění, maximální vyměřovací základ, minimální záloha na pojistné u OSVČ, výše čistého příjmu u OSVČ vedlejší zakládající účast na sociálním zabezpečení
  12. Další změny ve mzdové oblasti do data konání semináře
  13. Dotazy účastníků, diskuse

 

Cena: Kč 1.300,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál zpracovaný lektorkou a tiskopisy z praxe. Doporučujeme zákoník práce, případně další zákony dle programu.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 990,- včetně DPH.