Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Mzdové aktuality + očekávané změny 2020. Nový český zákon o zpracování osobních údajů ve mzdové účtárně

Kód semináře:

S35/19

Datum:                                Další termíny podobných seminářů najdete zde a zde.

8. 10. 2019 (út)

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Růžena Klímová, specialistka a konzultantka mzdového účetnictví

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah:

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v r. 2019 a seznámit se s návrhem změn v dalším roce.

 

 • Změny ve mzdové oblasti

  • Od 1. 5. 2019 - uplatnění srážkové daně do 3 000 Kč bez Prohlášení (zákon č. 80/2019 Sb.)

  • Od 1. 6. 2019 - nové parametry při provádění srážek ze mzdy – NV č.- 91/2019 Sb.

  • Od 1. 7. 2019 - zákon č. 32/2019 Sb. – zrušení karenční doby, snížení sazby pojistného na SZ, dopad na výpočet daňového základu

 • Změny v pracovněprávní oblasti a odměňování

  • Návrh novely zákoníku práce – z pohledu mzdové účetní a personalisty – návrh

  • Dovolená – stanovení nároku na dovolenou v hodinách – návrh

  • Příklady výpočtu, krácení, atd.

  • Dovolenková pokladna

  • Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v r. 2020
   • Vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, atd.

 • Změny v ZDP - návrh

 • Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení 

  • Nové redukční hranice pro r. 2020

  • Maximální vyměřovací základ v r. 2020

  • Další parametrické údaje

  • Dobrovolná účast na důchodovém pojištění 

 • Změny ve zdravotním pojištění

  • Odpočet u poživatelů invalidních důchodů zaměstnaných u tzv. chráněné dílny v r. 2019 a v r. 2020  

  • Minimální vyměřovací základ

  • Odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu 

 • Změny v oblasti srážek ze mzdy

  • Nezabavitelná částka v r. 2020

  • Výše životního minima

  • Vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy

  • Posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky

  • Souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy

 • Ochrana osobních údajů dle GDPR, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 • Změny v poskytování rodičovského příspěvku

 • Další změny k datu konání semináře

 • Dotazy a diskuse 

 

Cena: Kč 1.400,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál zpracovaný lektorkou a tiskopisy z praxe. Doporučujeme zákoník práce, případně další zákony dle programu.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 990,- včetně DPH.