Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Rekvalifikační kurzy MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ - BRZO Brno

  • Rekvalifikační kurzy Mzdové účetnictví s víceletou tradicí uskutečňujeme podle vzdělávacího programu, který je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Naše vzdělávací agentura má pověření vydávat úspěšným absolventům kurzu osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností pro pracovní činnost mzdové účetnictví. K získání osvědčení o rekvalifikaci musí mít účastník kurzu 80 % docházku a úspěšně vykonat závěrečný test. Rozhodnutí o udělení akreditace najdete v modulu Akreditace. Akreditace je naší agentuře udělována opakovaně řadu let.
  • Rekvalifikační kurzy jsou určeny nejen začínajícím pracovníkům v oblasti mzdového účetnictví a personalistiky. Kurzy využívají také klienti z praxe, aby doplnili, prohloubili a aktualizovali své znalosti a zopakovali si základní pojmy. Absolventi jsou schopni samostatně vést mzdovou a personální agendu. Znalost mzdového účetnictví a personalistiky je výhodou při uplatnění na trhu práce. Pro zájemce zajišťujeme další průběžné vzdělávání nezbytné pro praxi - více zde: Semináře školení.
  • Forma a rozsah studia: kurzy probíhají prezenční formou v rozsahu 84 vyučovací hodiny. Není nutné zadávat některá témata k povinnému samostudiu nebo jako povinné domácí úkoly.
  • Vstupní předpoklady: ukončené střední vzdělání (maturitní vysvědčení a nebo výuční list, případně jiný doklad o středním vzdělání), minimální věk – 18 roků.


  • Nejbližší rekvalifikační kurzy mzdové účetnictví

  • Termíny (v době jarních školních prázdnin v Brně nejsou přednášky): 
  • M2/18: 8. 10. 2018 až 17. 12. 2018, odpolední 2x týdně: v pondělí a ve středu, závěrečný test 17. 12. 2018
  • M1/19: 1. 4. 2019 až 10. 6. 2019, odpolední 2x týdně: v pondělí a ve středu, závěrečný test 10. 6. 2019
  • Časový rozvrh a rozsah kurzů: 2x týdně, vždy od 16:00 do 19:20 h - celkem 84 vyučovací hodiny (včetně závěrečného testu).
  • Místo konání: Kudelova 8, Brno (SPŠ stavební).
  • Cena: Kč 4.700,-. Cena rekvalifikačního kurzu je osvobozena od DPH. V ceně jsou zahrnuty: rozmnožené pracovní materiály, poradenství během kurzu i rok po skončení kurzu, rekvalifikační zkouška a odborná publikace Průvodce mzdovou problematikou za Kč 990,- bez DPH, kterou každoročně aktualizovanou vydává Účetní Portál, a. s., Bohuňovice. Spoluautorkou publikace je Ing. Olga Krchovová, hlavní lektorka kurzu.


 • Přihlášky, podmínky, placení – zde najdete informace o různých způsobech přihlašování, termínech přihlašování, placení, naše bankovní spojení a další obchodní podmínky. Také je zde pro Vás připraven formulář přihlášky k vyplnění na našem webu.

 • Obsah:
  • pracovní právo pro mzdové účetní
  • povinnosti organizace a zaměstnanců
  • odměňování, průměrný výdělek
  • překážky v práci, příplatky, náhrada mzdy
  • pracovní doba, dovolená na zotavenou
  • srážky z mezd, náhrada škody
  • daň z příjmů ze závislé činnosti, daňové slevy, daňové zvýhodnění
  • roční zúčtování mezd, nezdanitelná část základu daně
  • zdravotní pojištění
  • sociální pojištění, nemocenské pojištění, dávky NP, náhrady při DPN
  • důchodové pojištění, evidenční listy důchodového pojištění
  • další praktické problémy
  • při přednáškách je kladen důraz na dílčí a souvislé praktické příklady
  • v průběhu kurzu jsou probrány schválené i očekávané změny týkající se mzdové a personální problematiky
  • u každého tématu bude proveden výklad podle platných právních předpisů, konkrétní výpočty a vyplnění formulářů nezbytných pro vedení mzdové agendy v praxi. Posluchači budou upozorněni na problémy z praxe a nejčastější chyby
 • Odborný garant a hlavní lektorka: Ing. Olga Krchovová, daňová a účetní poradkyně s víceletou pedagogickou a odbornou praxí v oblasti účetnictví, daní a mezd, lektorka mzdového účetnictví pro odbornou veřejnost, spoluautorka odborných publikací, např. Průvodce mzdovou problematikou, vydává Účetní portál, a.s. Účastníci kurzu oceňují odbornost, aktuálnost a srozumitelnost přednášek Ing. Krchovové a její vstřícnost při řešení odborných problémů i rok po skončení kurzu.
 • Výjimečná změna lektora, případně data přednášky vyhrazena.
 • Budete-li se profesně věnovat mzdovému účetnictví, pak Vám doporučujeme využívat naši nabídku průběžného vzdělávání určeného pro odborníky z praxe, a to semináře - školení - převážně jednodenní kurzy zaměřené především na novinky a problémové případy. Podrobnější informace si můžete přečíst v menu v položce Semináře - školení.
 • Naše agentura Vám také nabízí možnost rozšíření Vašeho vzdělání, a to absolvováním dalších rekvalifikačních kurzů: Účetnictví, Daňový specialista, Daňová evidence – viz modul Rekvalifikace.

 • Můžete se přihlásit: Přihláška k rekvalifikaci