Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Rekvalifikační kurzy MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ - propozice + přihláška

Aktuální telefonický kontakt: 775 242 496

 • Nabízíme Vám osvědčené a vyhledávané rekvalifikační kurzy Mzdové účetnictví s víceletou tradicí, které  uskutečňujeme podle vzdělávacího programu s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 • Úspěšným absolventům je vydáno osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností pro pracovní činnost mzdové účetnictví. K získání osvědčení o rekvalifikaci musí mít účastník kurzu 80 % docházku a úspěšně vykonat závěrečný test. Rozhodnutí o udělení akreditace najdete v modulu Akreditace.

 • Rekvalifikační kurzy jsou určeny nejen začínajícím pracovníkům v oblasti mzdového účetnictví a personalistiky. Tyto kurzy využívají i klienti z praxe, podle referencí kurz splnil jejich očekávání: ujasnili si, prohloubili a aktualizovali své znalosti. Absolventi - začínající mzdoví účetní - jsou schopni samostatně vést mzdovou a personální agendu.  Nejbližší rekvalifikační kurzy mzdové účetnictví

 • Termíny a lektor: (v době jarních školních prázdnin v Brně a hlavních školních prázdnin nejsou přednášky): 

Kurz M2/21:  od 5. 10. 2021 do 16. 12. 2021

Kurz M1/22:  od 5. 4. 2022 do 14. 6. 2022


Seznamte se, prosím, s "Podmínkami účasti na vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě", které jsou stanoveny Ministerstvem zdravotnicví ČR, více ZDE:

 

Lektor rekvalifikačního kurzu M2/21: Ing. Tomáš Smutný, odborník na mzdovou problematiku a personalistiku, generální ředitel QI GROUP a.s., metodik a spolutvůrce informačního systému QI (Mzdy, Personalistika, Docházka atd.). Odbornost a srozumitelnost jeho přednášek a výborně zpracované podkladové materiály vysoce hodnotí nejen účastníci rekvalifikačního kurzu, ale i účastníci seminářů/webinářů pořádaných pro odbornou veřejnost.

Reference účastníků rekvalifikačního kurzu Mzdové účetnictví ZDE.

Kladné hodnocení přednášek lekora Ing. T. Smutného si můžete přečíst i na stránce "Reference z webinářů a seminářů" ZDE.


 • Forma a rozsah studia: kurzy probíhají prezenční formou v rozsahu 84 vyučovací hodiny (při dodržení podmínek stanovených MZČR a MŠMT v době konání kurzu).   Podle aktuální epidemiologické situace může být prezenční forma převedena na distanční formu (on-line - živé vysílání)!!! Video záznamy z distanční formy výuky a materiály jsou k dispozici pro účastníky po celou dobu trvání kurzu. Závěrečný test musí vždy proběhnout v prezenční formě.
 • Vstupní předpoklady: ukončené střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2–3 roky) nebo s maturitní zkouškou (4 leté studium) a nebo vyšší vzdělání.
 • Časový rozvrh a rozsah kurzů: 2x týdně, vždy úterky a čtvrtky od 16:00 do 19:20 h - celkem 84 vyučovací hodiny (z toho 4 vyučovací hodiny závěrečný test). Změna časového rozvrhu ve výjimečných případech (např. z důvodů svátků apod.) je vyhrazena.
 • Místo konání při prezenční formě: Kudelova 8, Brno (SPŠ stavební)
 • Cena: Kč 7.800,-. Cena rekvalifikačního kurzu je osvobozena od DPH. V ceně jsou zahrnuty: materiály, které pro účastníky kurzu vypracovává lektor a poskytuje jim je elektronicky, poradenství během kurzu a rok po kurzu, rekvalifikační zkouška.

 • Obsah rekvalifikačního kurzu Mzdové účetnictví:
  • pracovní právo pro mzdové účetní
  • povinnosti organizace a zaměstnanců
  • odměňování, průměrný výdělek
  • překážky v práci, příplatky, náhrada mzdy
  • pracovní doba, dovolená na zotavenou
  • srážky z mezd, náhrada škody
  • daň z příjmů ze závislé činnosti, daňové slevy, daňové zvýhodnění
  • roční zúčtování mezd, nezdanitelná část základu daně
  • zdravotní pojištění
  • sociální pojištění, nemocenské pojištění, dávky NP, náhrady při DPN
  • důchodové pojištění, evidenční listy důchodového pojištění
  • další praktické problémy
  • při přednáškách je kladen důraz na dílčí a souvislé praktické příklady
  • v průběhu kurzu jsou probrány schválené i očekávané změny týkající se mzdové a personální problematiky
  • u každého tématu bude proveden výklad podle platných právních předpisů, konkrétní výpočty a vyplnění formulářů nezbytných pro vedení mzdové agendy v praxi. Posluchači budou upozorněni na problémy z praxe a nejčastější chyby