Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

MZDY A PERSONALISTIKA - video kurzy - záznamy z webinářů


VIDEO KURZ V35/20
Mzdová a personální agenda - výklad a řešené příklady + novinky pro rok 2021 - 2 dny             

Datum záznamu:     
4. a 5. 11. 2020   

Čas: 
1. den - 4 hodiny
2. den - 4 hodiny

Lektor: 
Ing. Tomáš Smutný, odborník na mzdovou a personální problematiku

Cena videa:   
Kč 1.980,- (lze čerpat 2 předplatitelské vstupenky)
V ceně bohatý (obsahově i metodicky velmi dobře zpracovaný) materiál.

OBJEDNÁVKY VIDEÍ, podmínky, placení: více ZDE

Videoukázka:
https://uloz.to/file/bqqE0lFsa3jw/upraveno-mkvObsah video kurzu:

1. DEN - středa 4. 11. 2020

 • Minimální a zaručená mzda, aktuální stav + vliv novely Zákoníku práce, dopad do mzdové praxe
 • Změny v oblasti daně z příjmů
 • Slevy a daňová zvýhodnění
 • Životní pojištění a penzijní připojištění zaměstnance v rámci aktuálních předpisů
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Srážková daň
 • Dopad změny průměrné mzdy v národním hospodářství
 • Změny v zákoně o nemocenském pojištění
 • Zaměstnání malého rozsahu, hranice rozhodných příjmů a jejich vliv ve mzdové agendě
 • Dotazy, diskuse
   

2. DEN - čtvrtek 5. 11. 2020

 • Průměrný výdělek
  • Výpočet průměrného výdělku hodinového, měsíčního
  • Odměny za delší časové období
  • Pravděpodobný průměrný výdělek
  • Používání průměrného výdělku v příplatkových mzdách, jako náhrady mzdy při překážkách v práci, jako náhrada mzdy (platu, odměny u DPČ) při dočasné pracovní neschopnosti
  • Praktické příklady výpočtu průměrného výdělku
  • Vnitřní předpis zaměstnavatele o průměrném výdělku
 • Ošetřovné, karanténa, pracovní neschopnost
  • Příklady a praktické návody na řešení složitějších situací, souběh nároků na výplatu dávek
  • Nárok na dávky po ukončení pracovního poměru
 • Zdravotní pojistné detailněji
 • Srážky ze mzdy, rekapitulace změn za rok 2020 a změny od roku 2021
 • Dovolená po novele Zákoníku práce, srovnání stávajících postupů s postupy platnými od 1. ledna 2021
 • E-komunikace - návrat k e-neschopence a elektronickému podávání výkazů
 • Aktuality ke dni konání semináře, očekávaný vývoj v roce 2021---------------------------------------------------------------------------------VIDEO KURZ V34/20
Velká novela Zákoníku práce v praktických příkladech

Datum záznamu:    
15. 10. 2020   

Čas: 
4 hodiny

Lektor:
Ing. Tomáš Smutný, odborník na mzdovou a personální problematiku

Cena videa:   
Kč 990,- (lze čerpat 1 předplatitelskou vstupenku)
V ceně bohatý (obsahově i metodicky velmi dobře zpracovaný) materiál.


 
Objednávky videí, podmínky, placení: více ZDE

Cíl video kurzu (webináře W34/20):

Účastníci získají kompletní přehled o změnách ve mzdové oblasti v souvislosti s novelou Zákoníku práce, mohou se ptát na cokoliv!

Co vám video kurz přinese?

Po desítkách let ustálené legislativy se kompletně mění zaběhlý systém stanovování nároků na dovolenou a její krácení. Pojďte se včas připravit na nová pravidla stanovení nároků na dovolenou, krácení (od 1. 1. 2020) a na další změny (od 30. 7. 2020).

Komu je určen?

Video kurz je určen pro začínající i pokročilé mzdové účetní, personalisty, vedoucí zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled nad touto širokou problematikou a být v souladu s legislativními postupy.

Doporučení lektora Ing. Tomáše Smutného:

Největší změnou, které se nevyhneme od ledna 2021, je „převrat“ v pohledu na řádnou dovolenou. Vše bude interpretováno samozřejmě jako vždy na praktických příkladech. Očekávejte komplexní srovnání stávajících pravidel s těmi novými ve formě grafických animací usnadňující pochopení problematiky. 

Videoukázka:
https://uloz.to/file/bqqE0lFsa3jw/upraveno-mkv


Obsah video kurzu:

 • Revoluční změna v počítání dovolené od ledna 2021 
  • Komplexní srovnání stávajícího stavu nároků, čerpání i krácení dovolených s novými principy platnými od ledna 2021 v grafických znázorněních a příkladech
  • Dovolená a svátek, nerovnoměrně rozvržená pracovní doba, zkrácené úvazky
 • Změny v doručování písemností
  • Změny v doručování písemností zaměstnavatelem i zaměstnancem
 • Potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list)
  • Změny v procesu vydávání ve vazbě na obsah u dohod mimo pracovní poměr
 • Zásadní změny u přechodu práv a povinností na jiné zaměstnavatele, včetně změn výpovědi ze strany zaměstnance
 • Změny v ustanoveních o pracovních režimech - vícesměnný režim a povinnosti s tím spojené
 • Sdílené pracovní místo - kratší úvazky
 • Další důležité změny pro mzdové účetní a personalisty
 • Praktické příklady ke všem částem
 • Dotazy, diskuse

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIDEO KURZ V24/20
Mzdové účetnictví 2020, problémové oblasti v řešených příkladech + aktuality včetně důležité novely zákoníku práce

Datum záznamu:    
28. 5. 2020   

Čas: 
cca 4 hodiny

Lektor:
Ing. Tomáš Smutný, odborník na mzdovou a personální problematiku

Cena videa:   
Kč 890,- (lze čerpat 1 předplatitelskou vstupenku)
V ceně materiál.
 
Objednávky videí, podmínky, placení: více ZDE.

Obsah video kurzu:

Lektor při výkladu upozorní na aktuální novinky, které souvisejí se situací ovlivněnou koronavirem.
Rovněž zařadí do výkladu změny vyplývající z novely zákoníku práce.

Problémové oblasti mzdového účetnictví budou vysvětleny na řešených příkladech.


 • Práce přesčas
  • Kdy se jedná o práci přesčas a jaké jsou limity práce přesčas
  • Práce přesčas u vedoucích zaměstnanců, je-li mzda sjednána včetně práce přesčas
  • Vliv na výpočet průměrného výdělku
  • Náhradní volno za práci přesčas
  • Mzda s přihlédnutím k případné práci přesčas a konstrukce takové mzdy, její výhody a nevýhody
 • Svátek
  • Zaměstnanec jde do práce v den svátku – nerovnoměrně rozvržená a rovnoměrně rozvržená pracovní doba
  • Zaměstnanec nejde do práce v den svátku – rovnoměrně rozvržená pracovní doba
  • Náhradní volno za svátek
  • Práce přesčas v den svátku
  • Práce přesčas v den svátku, který připadl na sobotu či neděli
 • Dovolená a její určení
  • Krácení dovolené, převody zůstatků dovolené, přeplatky na dovolené a srážky bez souhlasu zaměstnance
  • Přeplatek na dovolené a jeho řešení
  • Odvod zdravotního pojištění
 • Dočasná PN téměř po celý měsíc a odvod pojistného
 • Minimální vyměřovací základ – student dosáhne v měsíci 26 let věku
 • Souběh zaměstnání a OSVČ (hlavní a vedlejší)
 • Chybné zdanění příjmu zaměstnance vinou zaměstnavatele a vinou poplatníka
  • Právo mzdové účetní provádět opravy bez souhlasu
  • Lhůty pro opravy zálohy daně a daně
  • Evidence oprav daně a zálohy daně
 • Mzda omylem vyplacená a její oprava – dohoda o srážce ze mzdy
 • Nesprávně sražené pojistné na ZP a SZ a provedení opravy
 • Minusová mzda x minusový zdanitelný příjem
 • Doplatky mezd po ukončení zaměstnání – neplatnost „Prohlášení poplatníka“
 • Další složitosti ve mzdové účtárně
  • Nekolidující příjem uchazeče o zaměstnání a jeho posuzování (odměna zúčtovaná za více měsíců)
  • Správný postup při výpočtu průměrného výdělku a jeho použití
  • Postup při výpočtu srážek ze mzdy, při dočasné pracovní neschopnosti
VIDEO KURZ V21/20
Srážky ze mzdy, exekuce, insolvence v řešených příkladech 2020 + aktuality související s koronavirem

Datum záznamu:    
22. 4. 2020   

Čas: 
cca 4 hodiny

Lektor:
Ing. Tomáš Smutný, odborník na mzdovou a personální problematiku

Cena videa:   
Kč 890,- (lze čerpat 1 předplatitelskou vstupenku)
V ceně materiál.

 
Objednávky videí, podmínky, placení: více ZDE


Ukázka z video kurzu (záznamu z webináře):

https://uloz.to/file/tIexzw8cuN8j/upoutavka-mkv


Obsah video kurzu:


Lektor při výkladu upozorní na aktuální novinky, které souvisejí se situací ovlivněnou koronavirem.

 • Srážky přednostní a nepřednostní
 • Nezabavitelné částky, plně zabavitelná část mzdy
 • Nezabavitelná částka a vyživované osoby
 • Povinnosti zaměstnavatele při přijetí nového zaměstnance ve vztahu ke srážkám
 • Povinnosti při ukončení zaměstnání ve vztahu ke srážkám ze mzdy, zápočtový list
 • První a další plátci mzdy
 • Postup při výpočtu srážek
 • Povinnosti plátce příjmu
 • Souběh exekucí
 • Problematika daňového bonusu
 • Praktické příklady na jednotlivé druhy srážek
 • Dohody o srážce ze mzdy podle občanského zákoníku
 • Exekuce a dočasná pracovní neschopnost
 • Exekuční srážky při dlouhodobé pracovní neschopnosti, v době pobírání peněžité pomoci v mateřství
 • Doručování exekucí prostřednictvím datové schránky
 • Insolvenční zákon, osobní bankrot zaměstnance, insolvenční rejstřík