Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Mzdy - problémové okruhy + novinky v řešených příkladech. WEBINÁŘ - W20/21 (původně seminář S20/21).

   

Kód semináře:          WEBINÁŘ W20/21 (původně seminář S20/21)

W20/21                      

Datum:                                Aktuální termíny podobných seminářů najdete zde, zde a zde.

27. 5. 2021 (čt)         

Čas: 

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Tomáš Smutný, odborník na mzdovou problematiku a personalistiku 

Místo:  

Vaše pracoviště, kancelář i domov (původně Klub MK, Vlhká 21, Brno)

Informace pro zájemce o webinář W20/21 (a pro účastníky již přihlášené původně na seminář S20/21):

 • Budete potřebovat PC (notebook) s připojením k internetu a reproduktor nebo sluchátka (případně mikrofon).

 • Zájemci o webinář se mohou přihlásit telefonicky (tel: 775 242 496), e-mailem (brzo@brzo.cz) nebo elektronicky s využitím formuláře Přihláška (zcela dole).

 • Přihlášku Vám potvrdíme.

 • Po úhradě  na náš účet 1766847621/0100 (var. symbol Vaše IČ nebo datum narození) Vám pošleme instrukce k přihlášení, podkladový materiál k webináři a fakturu - daňový doklad.

 • Zálohové faktury zasíláme na vyžádání (poznačte, prosím, do poznámky v závazné přihlášce).

 • Dotazy budete moci pokládat během webináře prostřednictvím chatu. Dotazy můžete také posílat předem.

 • Následně po skončení webináře Vám bude zaslán přístup k videu (záznamu z webináře).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsah:

 

 • Práce přesčas a ve svátek jako velmi těžce pochopitelná část mzdového účetnictví
  • Kdy se jedná o práci přesčas a jaké jsou limity práce přesčas
  • Práce přesčas u vedoucích zaměstnanců, je-li mzda sjednána včetně práce přesčas
  • Náhradní volno za práci přesčas
  • Svátek ze všech úhlů pohledu, náhradní volno za svátek
  • Kombinace práce ve svátek a zároveň v přesčasu
 • Dovolená od 2021, první zkušenosti z praxe
  • Zopakování pravidel, zodpovězení vašich dotazů v příkladech
 • Zdravotní pojistné
  • Minimální vyměřovací základ
 • Chyby v mzdové agendě a jejich řešení
  • Oprava daní, sociálního a zdravotního pojistného
 • Problematika průměrného výdělku v příkladech a animacích
 • Nejdůležitější informace ke srážkám ze mzdy
 • Aktuální změny legislativy a další ožehavá témata
  • Karanténa (příspěvek)
  • Volno pro „táborové (oddílové) vedoucí", refundace náhrad + pravidla
  • atd.  
 • Dotazy


BONUS PRO ÚČASTNÍKY WEBINÁŘE W20/21:
video - mzdová zajímavost

Pozn.:

Při výkladu je využíván podkladový materiál, který obdrží účastníci předem.
Následně po webináři bude účastníkům poslán přístup k videu - záznamu z webináře.
V průběhu online semináře (webináře) lektor zařadí přestávku (podle potřeby).

 

Cena: Kč 1.490,- vč. DPH

V ceně materiál + video záznam. Doporučujeme zákoník práce, ZoDzP, předpisy o zdravotním a sociálním pojištění.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.