Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu, vykazování nákladů a výnosů po novele zákona o účetnictví

Kód semináře:

S31/16

Datum:                              Další termíny podobných seminářů najdete zdezde a zde.

9. 6. 2016 (čt)

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

RNDr. Ivan Brychta, daňový poradce

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah:

Cílem semináře je ucelený rozbor nákladů a výnosů z pohledu jejich daňového režimu. Součástí výkladu bude i postup při transformaci účetního výsledku na daňový, včetně příkladů k probírané problematice.

 

  1. Vymezení nákladů (výdajů) a výnosů (příjmů) z pohledu daní z příjmů, vzájemná souvislost a základní zásady aplikace
  2. Způsoby zdanění výnosů daní z příjmů (u fyzických osob, u právnických osob, zvláštní sazba daně, samostatný základ daně)
  3. Vybrané výnosy, které nejsou předmětem zdanění nebo jsou osvobozeny
  4. Vybrané daňové náklady v příkladech  (odpisy, daňové rezervy, leasing, opravné položky a odpisy pohledávek, smluvní pokuty, náklady z mezd, pojistné apod.)
  5. Vybrané nedaňové náklady v příkladech (manka a škody, pokuty, penále, finanční náklady u půjček a úvěrů apod.)
  6. Úprava účetního výsledku hospodaření na daňový (základní pravidla a postupy podle § 23 ZDP v příkladech)

 

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny nové postupy od roku 2016 ve srovnání s rokem 2015.

Pozn.:

Při výkladu je využíván pracovní materiál a dataprojektor.

Cena: Kč 1.200,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o daních z příjmů, případně další předpisy.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 880,- včetně DPH.