Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Seminář: Novely zákoníku práce a další aktuality v pracovním právu pro rok 2018. GDPR a osobní údaje zaměstnanců.

Kód semináře:

S13/18

Datum:                              Další termíny podobných seminářů najdete zde a zde.

13. 2. 2018 (út)     

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV Praha - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, odborný poradce v oblasti pracovního práva

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah:

  1. Srážky ze mzdy a oddlužení v roce 2018
  2. Dvě poslední zásadní dílčí novely ZP 
   • Agenturní zaměstnání
   • Vstupní lékařské prohlídky a pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců pracujících v noci
  3. Některé změny zákona o zaměstnanosti
  4. Další změny právní úpravy pracovnělékařských služeb od 1. 11. 2017
  5. Jaké povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů zaměstnanců přinese obecné nařízení EU (GDPR) od 25. 5. 2018.
  6. Propouštění zaměstnanců
   • Organizační změny, odstupné a srážky z odstupného podle judikatury Nejvyššího soudu
   • Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti (novela zákona o specifických zdravotních službách)
   • Neuspokojivé pracovní výsledky
   • Porušení "pracovní kázně" - judikatura Nejvyššího soudu
   • Porušení povinnosti při dočasné pracovní neschopnosti (nález Ústavního soudu)
   • Zákazy výpovědi
   • Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
  7. Odlišnosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti od pracovního poměru
  8. Chyby v uplatňování pracovní doby a jejího naplňování u zaměstnavatelů
   • Způsoby a rozvržení
   • Nepřetržité odpočinky
   • Práce přesčas
   • Příplatky ke mzdě a platu
   • Dopad překážek v práci
  9. Praktické otázky dovolené, dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby, při změně rozvržení a při "kratším úvazku", náhrada mzdy za dovolenou
  10. Stejná mzda za stejnou práci, placení svátků
  11. Co je a není pracovním úrazem
  12. Práce mimo pracoviště (home office)
  13. Dotazy a diskuse

 

Cena: Kč 1.400,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál připravený JUDr. Šubrtem. Doporučujeme zákoník práce, příp. další předpisy vztahující se k obsahu semináře.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 880,- včetně DPH.