Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Seminář: Novinky v daních a účetnictví 2019

Kód semináře:

S39/18

Datum:                        Další termíny podobných seminářů najdete zdezde, zde a zde.

8. 11. 2018 (čt)

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

RNDr. Ivan Brychta, daňový poradce

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah:

Cílem semináře je seznámení účastníků s již schválenými nebo připravovanými změnami v daňové a účetní oblasti pro rok 2019. V rámci výkladu bude zdůrazněno, co z novinek je možné použít zpětně i pro rok 2018, budou zmíněny i novinky v zákonech souvisejících s účetními a daňovými předpisy. Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.

  1. Očekávané změny v daních z příjmů pro fyzické osoby (zrušení superhrubé mzdy a solidárního zvýšení daně, zvýšení daňové sazby z 15 na 19 % a zavedení druhé 24% sazby z příjmů nad 1,5 mil. korun, sociální a zdravotní pojištění podnikatelů jako částečný daňový výdaj, úprava pro zdanění příjmů v samostatném základu daně a další)
  2. Očekávané změny v daních z příjmů pro právnické osoby (úprava výsledku hospodaření v návaznosti na rozvahové oceňování finančních nástrojů reálnou hodnotou, řešení tzv. hybridních nesouladů, zdanění ovládané zahraniční společnosti a další)
  3. Další očekávané změny v daních z příjmů (omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů a výjimky z tohoto omezení, zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví a další),
  4. Očekávané velké změny v zákoně o DPH (definice poukazu, samostatné stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě jednoúčelového či víceúčelového poukazu a související okamžik uskutečnění plnění, vymezení okamžiku zdanitelného plnění u plnění souvisejících s nájmem nemovité věci, otázka doručování daňových dokladů, změna u souhrnných daňových dokladů, úprava zaokrouhlovacího pravidla, vymezení ceny obvyklé pro účely DPH a její vliv na stanovení základu daně ve speciálních případech, oprava základu daně a daně u nedobytné pohledávky, změny v osvobozených plněních, úprava odpočtu v případě vyšších oprav nemovitých věcí, rozšíření odpočtu při registraci plátce, změny při podávání dodatečných přiznání a další)
  5. Očekávané změny dalších daňových zákonů – daňového řádu, zákona o evidenci tržeb (rozšíření povinnosti evidovat tržby – podmínky a termíny účinnosti, vč. souvisejícího návrhu na změny v DPH – přeřazení určitých služeb do 10% sazby DPH), zákona o dani z hazardních her (úprava základu daně a přepočtu cizích měn na Kč), a souvisejících předpisů (novelizace vyhlášky č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí)
  6. Očekávané změny v účetních předpisech (v zákoně o účetnictví, prováděcích vyhláškách a v Českých účetních standardech) a další změny v návaznosti na legislativní proces
  7. Dotazy, diskuse

 

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny nové postupy ve srovnání s dřívějšími.

Účastníci obdrží podkladový materiál. Během semináře budou zodpovězeny dotazy k probírané problematice.
 

Pozn.:

Při výkladu je využíván pracovní materiál a dataprojektor.


Cena: Kč 1.300,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o daních z příjmů, DPH a případně další předpisy dle programu semináře s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 990,- včetně DPH.