Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Novinky v daních, účetnictví a cestovném 2020

Kód semináře:

S42/19

Datum:                        Aktuální termíny podobných seminářů najdete zde, zde, zde, zde a zde.

28. 11. 2019 (čt)

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

RNDr. Ivan Brychta, daňový poradce

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah:
 

Cílem semináře je seznámení účastníků s již schválenými nebo připravovanými změnami v daňové a účetní oblasti pro rok 2020. V rámci výkladu bude zdůrazněno, co z novinek je možné použít zpětně i pro rok 2019, budou zmíněny i novinky v zákonech s daněmi a účetnictvím souvisejících (např. změny v cestovních náhradách 2020). Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře. 

  • Změny v daních z příjmů v roce 2020 (implementace směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem, vč. očekávaného rozšíření na společníky osobních společností a ve vztahu k základnímu investičnímu fondu, promítnutí terminologie mezinárodních smluv, očekávané úpravy rezerv v pojišťovnictví a promítnutí do daní z příjmů, a další)
  • Změny v zákoně o DPH (změny u finančních leasingů, změna sazeb u tepla a chladu, další změny sazeb v souvislosti s další fází EET, implementace směrnic EU např. pro osvobozené dodání zboží do jiného členského státu EU, pro dodání zboží v řetězci nebo pro režim skladu, návrh změn pro zvláštní režim pro cestovní službu a další)
  • Změny dalších daňových zákonů (novela zákona o elektronické evidenci tržeb, vč. nového zvláštního režimu, očekávaná úprava daňových sazeb u hazardních her, zvýšení spotřebních daní, změny zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, očekávaná zásadní úprava daňového řádu, nejen v otázkách daňové informační schránky, zálohy na daňový odpočet anebo sankcí správce daně a ustanovení o úrocích, a další)
  • Změny v účetních předpisech (v zákoně o účetnictví, prováděcích vyhláškách a v Českých účetních standardech, v návaznosti na vývoj legislativy)
  • Sazby cestovních náhrad pro rok 2020
  • Aktuální výklady správce daně k novinkám v daňové oblasti (dle závěrů Koordinačního výboru, dle zveřejněných Sdělení a Informací GFŘ)
  • A další změny v návaznosti na legislativní proces
  • Dotazy a diskuse

 

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny nové postupy ve srovnání s dřívějšími.

Účastníci obdrží podkladový materiál. Během semináře budou zodpovězeny dotazy k probírané problematice. 

Pozn.:

Při výkladu je využíván pracovní materiál a dataprojektor.


Cena: Kč 1.400,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o daních z příjmů, DPH a případně další předpisy dle programu semináře s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 990,- včetně DPH.