Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích a v účetnictví

Kód semináře:

S301/18

Datum:                                Další termíny podobných seminářů najdete zde a zde.

16. 5. 2018 (stř) 

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

PhDr. Hana Štěpánková, odbornice a lektorka v oblasti ochrany osobních údajů v ČR i v zahraničí

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah:

Určeno:

Seminář je určen pro zájemce, kteří již získali komplexní pohled na problematiku GDPR a chtějí se blíže seznámit s ochranou osobních údajů se zaměřením na  pracovněprávní vztahy - speciálně personalistiku a mzdy a na účetnictví.

Doporučujeme poslat předem dotazy k této problematice na brzo@brzo.cz, odpovědi od lektorky získáte během semináře.

 • Úvod: 
  • Aktuální stav ochrany osobních údajů v ČR
  • Právní podmínky pro zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců
  • Právní podmínky pro účetnictví
 • Aplikace Nařízení o zpracování osobních údajů (GDPR) na osobní údaje v pracovněprávních vztazích - speciálně personalistika a mzdy:
  • Zásady zpracování osobních údajů
  • Povinnosti zaměstnavatele podle nového nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
  • Práva subjektů údajů (uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců)
  • Zabezpečení osobních údajů
  • Souhlas dle GDPR a jiný právní titul pro zpracování osobních údajů?
  • Kdy je nutný souhlas a kdy informační povinnost - návody
 • Dopady Nařízení o zpracování osobních údajů (GDPR) v pracovněprávních vztazích obecně: 
  • Vnitřní předpisy zaměstnavatele - povinnosti a způsoby zpracování
  • Vedení dokumentace - postupy podle GDPR
  • Povinnosti a práva uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců
  • Docházkové systémy, kamerové systémy na pracovišti, fotografie a intranet
  • Osobní dotazník, osobní spis, GPS ve služebních vozidlech atd.
 • Dopady Nařízení o zpracování osobních údajů (GDPR) v účetnictví: 
  • Účetnictví a legislativa
  • Odpovědnost za vedení účetnictví
  • Co je třeba znát o zpracování osobních údajů při vedení účetnictví (účetní doklady, účetní zápisy, účetní záznamy - průkaznost účetního záznamu, přenos průkazného účetního záznamu, zabezpečení osobních údajů - opravy účetních záznamů, účetní závěrka, úschova účetních záznamů, ochrana osobních údajů v účetnictví a zveřejňování)
  • Vztah správce - zpracovatel, zpracovatelské smlouvy
 • Dotazy, diskuse
 

Pozn.:

Výklad s využitím podkladového materiálu zpracovaného lektorkou a dataprojektoru.

Informace o lektorovi:


PhDr. Hana Štěpánková – 14 let pracovala jako tisková mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů, přednášela na mezinárodních konferencích o ochraně osobních údajů. Aktuálně se věnuje problematice GDPR a toto téma také v současnosti lektoruje. Cena: Kč 1.500,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál zpracovaný lektorkou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 880,- včetně DPH.