Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Podmínky, placení - předplatné

1) Předplatné na semináře/webináře/video kurzy

 • PŘEDPLATNÉ P21/22: zahrnuje sadu 5 ks  cenově zvýhodněných vstupenek na semináře/webináře (á Kč 990,- včetně DPH) dle vlastního výběru. V období od září 2021 do června 2022 bude zorganizováno minimálně 14 seminářů (případně webinářů).
 • PŘEDPLATNÉ lze čerpat na všechny naše vzdělávací akce (včetně nahrávek z webinářů - videí) s výjimkou rekvalifikačních kurzů.
 • PLATNOST PŘEDPLATITELSKÝCH VSTUPENEK P21/22: od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022. Platnost nelze prodlužovat. Vstupenky jsou přenosné.
 • TERMÍN OBJEDNÁVKY A PLACENÍ: objednávky lze zasílat průběžně po celé vzdělávací období 2021/2022 (po zveřejnění nové nabídky seminářů/webinářů koncem června). Úhrady předplatného doporučujeme cca 10 dní před konáním prvního semináře/webináře, na který bude čerpána vstupenka. Zájemci si mohou objednat jednu i více sad předplatitelských vstupenek. Na vzdělávací akci lze zaráz čerpat předplatitelské vstupenky pro více účastníků.
 • CENA PŘEPLATNÉHO P21/22: Kč 4.950,- včetně DPH za 5 předplatitelských vstupenek. Jsme plátci DPH. Cena platí do 30. 6. 2022. V nabídce seminářů/webinářů/video kurzů je u každého semináře/webináře/video  kurzu uvedeno, co je zahrnuto v ceně. Vstupenka je určena pro 1 osobu na jednodenní akci. Na vybranou vzdělávací akci lze vyslat více účastníků, každý bude čerpat 1 vstupenku. Mimořádně je třeba čerpat na jednu akci více vstupenek na osobu.
 • PRO ÚHRADU PŘEDEM: slouží jako podklad objednávka předplatného (viz níže). Na vyžádání můžeme v mimořádných případech vystavit zálohovou fakturu na předplatné.
 • ZPŮSOB ÚHRADY: bankovním převodem nebo vkladem na náš účet, poštovní poukázkou.
 • NAŠE BANKOVNÍ SPOJENÍ: KB Brno, číslo účtu 1766847621/0100. Konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: Vaše IČ. Po připsání úhrady na náš účet Vám zašleme fakturu - daňový doklad a 5 předplatitelských vstupenek.
 • ZPŮSOBY OBJEDNÁVÁNÍ PŘEDPLATNÉHO (sady 5 ks předplatitelských vstupenek):
  1. Vyplněním formuláře Objednávka předplatného na našich webových stránkách www.brzo.cz.
  2. E-mailem na brzo@brzo.cz.
  3. Písemně na adresu: BRZO vzdělávací centrum – Ing. Zdenka Brzobohatá, Hluboká 3, 639 00 Brno.
  4. Telefonicky na tel.: 775 242 496 – p. Drochytková.

 • Objednáním předplatného současně potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami předplatného a že s nimi souhlasíte.


2) Přihlášky na předplacené semináře/webináře/video kurzy

 • Předplatitelé se mohou přihlásit hned na všechny zvolené semináře/webináře/video kurzy (po jejich zveřejnění) nebo se mohou přihlašovat postupně – doporučujeme alespoň týden předem. Předplatitelé mohou přihlásit na zvolenou vzdělávací akci více účastníků zaráz, každý účastník bude čerpat 1 vstupenku (mimořádně více vstupenek, pokud to bude uvedeno přímo v propozicích u ceny).
  Způsoby přihlašování na předplacené semináře/webináře:
  1. Vyplněním formuláře Závazná přihláška na semináře/webináře/video kurzy na našich webových stránkách www.brzo.cz.
  2. E-mailem na brzo@brzo.cz.
  3. Písemně na adresu: BRZO vzdělávací centrum – Ing. Zdenka Brzobohatá, Hluboká 3, 639 00 Brno.
  4. Telefonicky na tel.: 775242496 – p. Drochytková.
  Podáním přihlášky současně potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami vzdělávací akce a že s nimi souhlasíte.
 • Na základě přihlášky je potvrzeno zařazení do semináře/webináře.
 • Přihlášky na semináře/webináře se evidují pod názvem organizace (firmy), nikoliv jménem účastníka.
 • Storno přihlášek na předplacené semináře/webináře: nejpozději 1 den před konáním akce do 10:00 h (jinak bude evidováno čerpání předplatitelských vstupenek). Vstupenku může čerpat  náhradník, který se přihlašuje jménem firmy předplatitele.
 • Při prezenci na semináře předložte, prosím, vstupenku nebo doklad o zaplacení.
 • Změna místa, data konání, formy školení, případně lektora vyhrazena. O změnách budou přihlášení účastníci včas informováni, změny budou zveřejněny na www.brzo.cz. O změně lektora budeme přihlášené účastníky informovat jen v případě, bude-li to z časových důvodů možné.  
 • Podmínky, placení - platí pro semináře a přiměřeně i pro webináře.
 • Doplňující podmínky pro webináře: viz Podmínky, placení semináře/webináře: ZDE.
 • Podmínky placení pro videa - najdete ZDE.
 • Informace o zpracování osobních údajů najdete ZDE.  
 • Na základě našeho oprávněného zájmu si Vám dovolíme posílat nabídky našich vzdělávacích akcí a související informace - obchodní sdělení. Nepřejete-li si tyto nabídky dostávat, sdělte nám to, prosím, na brzo@brzo.cz. Ve sdělení uveďte název Vaší firmy a Vaši e-mailovou adresu. Děkujeme. Pokud hned nevzneste námitku proti zasílání našich obchodních sdělení, tak tuto možnost budete mít v každém obdrženém obchodním sdělení. 
 • Dotazy k Podmínkám, placení Vám budu zodpovězeny na tel. 775 242 496 (p. Drochytková). Můžete je rovněž zasílat e-mailem na brzo@brzo.cz.
 • Tyto Podmínky, placení mají platnost a účinnost ode dne 1. července 2020 do odvolání.