Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Podmínky, placení - předplatné

1) Předplatné na semináře - speciální nabídka BRZO Brno

18. 5. 2020 - Mimořádná nabídka na červen až prosinec 2020

 • Všem zájemcům nabízíme zakoupení předplatného na další vzdělávací období s možností mimořádně čerpat již od června 2020, a to na 5 předplatitelských vstupenek. Ostatní podmínky předplatného jsou beze změny.
 • Objednávejte e-mailem (na brzo@brzo.cz): PM20/21: 5 předplatitelských vstupenek na období červen až prosinec 2020, cena 4.950,- Kč.  Na období červen a říjen až prosinec 2020 je plánováno min. 20 seminářů. O hlavních školních prázdninách semináře neprobíhají. Objednávky na předplatné PM20/21 přijímáme jen do konce června 2020. Za BRZO vzdělávací centrum Z. Brzobohatá

 

 • PŘEDPLATNÉ P19/20: zahrnuje sadu 10 ks cenově zvýhodněných vstupenek na semináře (á Kč 990,- včetně DPH) dle vlastního výběru. V období od září 2019 do června 2020 bude zorganizováno minimálně 40 seminářů (případně webinářů)..
 • PŘEDPLATNÉ lze čerpat na všechny naše vzdělávací akce s výjimkou rekvalifikačních kurzů.
 • PLATNOST PŘEDPLATITELSKÝCH VSTUPENEK: od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020 (do data posledního červnového semináře). Platnost nelze prodlužovat. Vstupenky jsou přenosné.

 • 18. 5. 2020 - Od června 2020 se vracíme k prezenčním seminářům. Vzhledem k tomu, že se nám od 12. 3. do konce června 2020 podařilo zajistit všechny plánované přednášky (celkem 9, z toho 5 seminářů, 4 webináře + 3 webináře navíc), což jsme na začátku dubna ani nepředpokládali, předplatné se prodlužovat nebude. Je ještě dostatek možností vstupenky dočerpat. Za Brzo vzdělávací centrum Z. Brzobohatá
           -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 9. 4. 2020 - Pokud nebudete mít možnost vyčerpat  předplatné P19/20 do konce června 2020, bude platnost vstupenek mimořádně prodloužena. Abyste mohli předplatné čerpat, připravili jsme pro Vás místo prezenčních seminářů online semináře (webináře) i videokurzy. Za BRZO vzdělávací centrum Z. Brzobohatá.

 • TERMÍN OBJEDNÁVKY A PLACENÍ: objednávky lze zasílat průběžně po celé vzdělávací období 2019/2020 (po zveřejnění nové nabídky seminářů v červenci). Úhrady předplatného doporučujeme cca 10 dní před konáním prvního semináře, na který bude čerpána vstupenka. Zájemci si mohou objednat jednu i více sad předplatitelských vstupenek. Na jeden seminář lze zaráz čerpat předplatitelské vstupenky pro více účastníků.
 • CENA PŘEPLATNÉHO P19/20: Kč 9 900,- včetně DPH za 10 předplatitelských vstupenek. Jsme plátci DPH. Cena platí do 30. 6. 2020. V nabídce seminářů je u každého semináře uvedeno, co je zahrnuto v ceně. Vstupenka je určena pro 1 osobu na jednodenní seminář. Na vybraný seminář lze vyslat více účastníků, každý bude čerpat 1 vstupenku. Pokud je třeba mimořádně čerpat pro 1 osobu/seminář více vstupenek, tak je to poznačeno u ceny konkrétního semináře (ve vzdělávacím období jde cca o 1-2 vícedenní nebo delší semináře).
 • PRO ÚHRADU PŘEDEM slouží jako podklad objednávka předplatného (viz níže). Na vyžádání můžeme v mimořádných případech vystavit zálohovou fakturu na předplatné.
 • ZPŮSOB ÚHRADY: bankovním převodem nebo vkladem na náš účet, poštovní poukázkou, v hotovosti (po dohodě).
 • NAŠE BANKOVNÍ SPOJENÍ: KB Brno, číslo účtu 1766847621/0100. Konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: Vaše IČ. Po připsání úhrady na náš účet Vám zašleme fakturu - daňový doklad a 10 předplatitelských vstupenek.
 • ZPŮSOBY OBJEDNÁVÁNÍ PŘEDPLATNÉHO (sady 10 ks předplatitelských vstupenek):
  1. Vyplněním formuláře Objednávka předplatného na našich webových stránkách www.brzo.cz.
  2. E-mailem na brzo@brzo.cz
  3. Písemně na adresu: BRZO vzdělávací centrum – Ing. Zdenka Brzobohatá, Hluboká 3, 639 00 Brno.
  4. Telefonicky na tel.: 543 247 975 – p. Drochytková


2) Přihlášky na předplacené semináře

 • Předplatitelé se mohou přihlásit hned na všechny zvolené semináře (po jejich zveřejnění) nebo se mohou přihlašovat postupně – doporučujeme alespoň týden předem. Předplatitelé mohou přihlásit na zvolený seminář i více účastníků, každý účastník bude čerpat 1 vstupenku (mimořádně více vstupenek, pokud to bude uvedeno přímo v propozicích u ceny semináře).
 • Na základě přihlášky je potvrzeno zařazení do semináře.
 • Přihlášky na semináře se evidují pod názvem organizace (firmy), nikoliv jménem účastníka.
 • Storno přihlášek na semináře: nejpozději 1 den před konáním akce do 10:00 h (jinak bude evidováno čerpání předplatitelských vstupenek). Na seminář lze vyslat náhradníka, který se přihlašuje jménem firmy předplatitele.
 • Při prezenci na semináře předložte, prosím, vstupenku nebo doklad o zaplacení.
 • Změna místa, data konání semináře, případně lektora vyhrazena. O změnách budou přihlášení účastníci včas informováni, změny budou zveřejněny na www.brzo.cz. O změně lektora budeme přhlášené účastníky informovat jen v případě, bude-li to z časových důvodů možné.

 • ZPŮSOBY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘE - ŠKOLENÍ:
  1. Vyplněním formuláře Přihláška na semináře na našich webových stránkách www.brzo.cz.
  2. E-mailem na brzo@brzo.cz
  1. Písemně na adresu: BRZO vzdělávací centrum – Ing. Zdenka Brzobohatá, Hluboká 3, 639 00 Brno.
  2. Telefonicky na tel.: 543 247 975 – p. Drochytková

 • Na základě našeho oprávněného zájmu si Vám dovolíme posílat nabídky našich vzdělávacích akcí a související informace - obchodní sdělení. Nepřejete-li si tyto nabídky dostávat, sdělte nám to, prosím, na brzo@brzo.cz. Ve sdělení uveďte název Vaší firmy a Vaši e-mailovou adresu. Děkujeme. Pokud hned nevzneste námitku proti zasílání našich obchodních sdělení, tak tuto možnost budete mít v každém obdrženém obchodním sdělení.
 • Dotazy k podmínkám, placení Vám budu zodpovězeny na tel. 543 247 975 (p. Drochytková).