Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

PODMÍNKY, PLACENÍ - semináře a video kurzy

a) Podmínky, placení - semináře:

 • Termín přihlášky a úhrady: přihlášky lze zasílat průběžně od zveřejnění nabídky, úhrady je třeba provést před zahájením (u seminářů doporučujeme cca 5 dní před konáním akce).
 • Cena: je uvedena u každé vzdělávací akce (s poznámkou, co je zahrnuto v ceně). Cena je stanovena včetně DPH. Jsme plátci DPH. Materiály uvedené v ceně jsou určeny přihlášeným účastnkům. Většina materiálů je zasílána elektronicky předem, je třeba, aby si je účastníci vytiskli a na prezenční vzdělávací akce vzali s sebou.
 • Pro úhradu předem slouží jako podklad přihláška (objednávka). Na základě vyžádání Vám vystavíme zálohovou fakturu.
 • Způsob úhrady: bankovním převodem nebo vkladem na náš účet, poštovní poukázkou. 
 • Naše bankovní spojení: KB Brno, číslo účtu 1766847621/0100. Variabilní symbol: Vaše IČ nebo datum narození, konstantní symbol: 0308.
 • K úhradě seminářů je možno také využít různé formy dotací, které jste získali pro vzdělávání.
 • Po připsání úhrady na náš účet Vám zašleme fakturu - daňový doklad.
 • Přijetí přihlášky (objednávky) Vám potvrdíme. V případě naplnění kapacity je uhrazená cena vrácena nebo po dohodě převedena na další akci.
 • Storno přihlášky: bezplatné storno 2 pracovní dny před konáním. Při stornu přihlášky v době kratší jak 2 pracovní dny před konáním vzdělávací akce se uhrazené vložné nevrací, lze jej převést na jinu vzdělávací akci nebo uhrazenou cenu může využít náhradník.
 • Přihlášky se evidují pod názvem organizace (firmy), nikoliv pod jménem účastníka.
 • Při prezenci na semináře předložte, prosím, doklad o zaplacení.
 • Změna místa, data konání, formy školení (změna prezenční formy školení na on-line formu a naopak), případně změna lektora vyhrazena. O změnách budou přihlášení účastníci informováni, změny budou zveřejněny na www.brzo.cz, o změně lektora budeme informovat jen v případě, bude-li to z časových důvodů možné.


b) Podmínky, placení - videa:

 • Cena vč. DPH je uvedena u každého videa. V ceně materiál.
 • Po úhradě videa na náš účet 1766847621/0100 (var. symbol Vaše IČ nebo datum narození) Vám pošleme přístupový kód, podkladový materiál a fakturu - daňový doklad.
 • Zálohové faktury zasíláme na vyžádání (poznačte do poznámky v objednávce).
 • Na úhradu videa je možno čerpat předplatné.
 • Informace o zpracování osobních údajů najdete ZDE.
 • Na základě našeho oprávněného zájmu si Vám dovolíme posílat nabídky našich vzdělávacích akcí a související informace - obchodní sdělení. Nepřejete-li si tyto nabídky dostávat, sdělte nám to, prosím, na brzo@brzo.cz. Ve sdělení uveďte název Vaší firmy a Vaši e-mailovou adresu. Děkujeme. Pokud hned nevzneste námitku proti zasílání našich obchodních sdělení, tak tuto možnost budete mít v každém obdrženém obchodním sdělení.


 • Dotazy k podmínkám, placení Vám budu zodpovězeny na tel. 775 242 496 (p. Drochytková). Můžete rovněž zasílat na brzo@brzo.cz
 • Tyto podmínky, placení mají platnost a účinnost ode dne 1. července 2020.