Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Podmínky, placení - semináře

 • Zahájení a místo konání seminářů:
         a) dopolední semináře v   9:00 h (prezence od 8:15 h) - MK klub Vlhká 21, Brno (pokud není u konkrétního semináře uvedeno jinak)
         b) odpolední semináře v 15:30 h (prezence od 15:00 h) - SPŠ stavební, Kudelova 8, Brno (pokud není u konkrétního semináře uvedeno jinak)
 • Způsoby přihlašování:
  1. Vyplněním formuláře Přihláška na semináře na našich webových stránkách www.brzo.cz.
  2. E-mailem na brzo@brzo.cz
  3. Písemně na adresu: BRZO vzdělávací centrum – Ing. Zdenka Brzobohatá, Hluboká 3, 639 00 Brno.
  4. Telefonicky na tel.: 543 247 975 – p. Drochytková
 • Termín přihlášky a úhrady: přihlášky lze zasílat průběžně od zveřejnění nabídky, úhrady je třeba provést před zahájením semináře, doporučujeme cca 10 dní před konáním akce.
 • Cena: je uvedena u každého semináře (s poznámkou, co je zahrnuto v ceně). Cena seminářů je stanovena včetně DPH. Jsme plátci DPH.
 • Pro úhradu předem slouží jako podklad přihláška na semináře. Na základě vyžádání Vám vystavíme zálohovou fakturu..
 • Způsob úhrady: bankovním převodem nebo vkladem na náš účet, poštovní poukázkou, v hotovosti (po dohodě).
 • Naše bankovní spojení: KB Brno, číslo účtu 1766847621/0100. Variabilní symbol: Vaše IČ nebo datum narození, konstantní symbol: 0308.
 • K úhradě seminářů je možno také využít různé formy dotací, které jste získali pro vzdělávání.
 • Po připsání úhrady na náš účet Vám zašleme fakturu - daňový doklad a vstupenky.
 • Na základě přihlášky Vám potvrdíme zařazení do semináře. V případě naplnění kapacity je uhrazená cena vrácena nebo po dohodě převedena na další akci.
 • Storno přihlášky: bezplatné storno 2 pracovní dny před konáním semináře. Na seminář lze vyslat náhradníka.
 • Přihlášky na semináře se evidují pod názvem organizace (firmy), nikoliv pod jménem účastníka.
 • Při prezenci na semináře předložte, prosím, vstupenku nebo doklad o zaplacení.
 • Změna místa, data konání, případně lektora vyhrazena. O změnách budou přihlášení účastníci včas informováni, změny budou zveřejněny na www.brzo.cz. O změně lektora budeme přhlášené účastníky informovat jen v případě, bude-li to z časových důvodů možné.
 • Zájemci si mohou objednat cenově zvýhodněné PŘEDPLATNÉ NA SEMINÁŘE (viz menu-modul "Předplatné na semináře"). Předplatné (10 ks předplatitelských vstupenek) lze objednávat kdykoliv v průběhu vzdělávacího období. Je možno si objednat jedno i více předplatných na semináře. Na jeden seminář může zaráz čerpat předplatitelské vstupenky více klientů z jedné firmy.
 • Na základě našeho oprávněného zájmu si Vám dovolíme posílat nabídky našich vzdělávacích akcí a související informace - obchodní sdělení. Nepřejete-li si tyto nabídky dostávat, sdělte nám to, prosím, na brzo@brzo.cz. Ve sdělení uveďte název Vaší firmy a Vaši e-mailovou adresu. Děkujeme. Pokud hned nevzneste námitku proti zasílání našich obchodních sdělení, tak tuto možnost budete mít v každém obdrženém obchodním sdělení.
 • Dotazy k podmínkám, placení Vám budu zodpovězeny na tel. 543 247 975 (p. Drochytková).