Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Podmínky, placení - semináře/webináře

 • Způsoby přihlašování:
 1. Vyplněním formuláře Závazná přihláška na našich webových stránkách.
 2. E-mailem na brzo@brzo.cz.
 3. Telefonicky na tel.: 543 247 975, 775 242 496 – p. Drochytková.
 4. Písemně na adresu: BRZO vzdělávací centrum – Ing. Zdenka Brzobohatá, Hluboká 3, 639 00 Brno.
 • Podáním přihlášky současně potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami vzdělávací akce a že s nimi souhlasíte. 
 • Termín přihlášky a úhrady: přihlášky lze zasílat průběžně od zveřejnění nabídky, úhrady je třeba provést před zahájením (u seminářů doporučujeme cca 5 dní před konáním akce).
 • Cena: je uvedena u každé vzdělávací akce (s poznámkou, co je zahrnuto v ceně). Cena je stanovena včetně DPH. Jsme plátci DPH. Materiály uvedené v ceně jsou určeny přihlášeným účastnkům. Většina materiálů je zasílána elektronicky předem, je třeba, aby si je účastníci vytiskli a na prezenční vzdělávací akce vzali s sebou.
 • Pro úhradu předem slouží jako podklad přihláška (objednávka). Na základě vyžádání Vám vystavíme zálohovou fakturu.
 • Způsob úhrady: bankovním převodem nebo vkladem na náš účet, poštovní poukázkou (u prezenčních seminářů případně v hotovosti - po dohodě).
 • Naše bankovní spojení: KB Brno, číslo účtu 1766847621/0100. Variabilní symbol: Vaše IČ nebo datum narození, konstantní symbol: 0308.
 • K úhradě seminářů je možno také využít různé formy dotací, které jste získali pro vzdělávání.
 • Po připsání úhrady na náš účet Vám zašleme fakturu - daňový doklad.
 • Přijetí přihlášky (objednávky) Vám potvrdíme. V případě naplnění kapacity je uhrazená cena vrácena nebo po dohodě převedena na další akci.
 • Storno přihlášky na seminář nebo webinář: bezplatné storno 2 pracovní dny před konáním. Při stornu přihlášky v době kratší jak 2 pracovní dny před konáním vzdělávací akce se uhrazené vložné nevrací, lze jej převést na jinu vzdělávací akci nebo uhrazenou cenu může využít náhradník.
 • Přihlášky se evidují pod názvem organizace (firmy), nikoliv pod jménem účastníka.
 • Při prezenci na semináře předložte, prosím, doklad o zaplacení.
 • Změna místa, data konání, formy školení, případně lektora vyhrazena. O změnách budou přihlášení účastníci informováni, změny budou zveřejněny na www.brzo.cz, o změně lektora budeme informovat jen v případě, bude-li to z časových důvodů možné.
 • Doplňující podmínky pro konání webinářů:
 • 1. Po připsání vložného na účet vzdělávací agentury obdrží účastník webináře na e-mail uvedený v přihlášce přístupové údaje k online semináři a podkladový materiál (většinou den před zahájením webináře). Přístupové údaje a podkladový materiál jsou určeny jen pro potřebu přihlášeného účastníka, který si zaplatil vložné. 
 • 2. Z webinářů jsou pořizovány záznamy – videa, některá budou zahrnuta v ceně webináře, což bude u konkrétního webináře uvedeno. Pokud nebude video součástí vložného webináře, tak účastník bude mít možnost si je zakoupit za zvýhodněnou cenu. Pro ostatní zájemce bude stanovena běžná cena videa (včetně podkladových materiálů). Videa (včetně podkladových materiálů) jsou určena jen pro potřebu účastníka webináře nebo kupujícího, který je uhradil.
 • 3. Vzdělávací agentura neodpovídá za problémy, které jsou způsobené pomalým internetovým připojením, nedostatečným SW vybavením nutným pro připojení k webináři nebo spuštění videokurzu nebo nevhodným internetovým prohlížečem účastníka webináře či kupujícího videa.
  Zájemci si mohou objednat cenově zvýhodněné PŘEDPLATNÉ (10 ks předplatitelských vstupenek). Předplatné lze objednávat kdykoliv v průběhu vzdělávacího období. Je možno si objednat jedno i více předplatných (sad 10 předplatitelských vstupenek). Na jednu vzdělávací akci může zaráz čerpat předplatitelské vstupenky více klientů z jedné firmy. Předplatitelské vstupenky lze čerpat  na semináře, webináře či zakoupení videí. Předplatitelské vstupenky se nevztahují na rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT.  Více informací viz PŘEDPLATNÉ.
 • Informace o zpracování osobních údajů najdete ZDE.
 • Na základě našeho oprávněného zájmu si Vám dovolíme posílat nabídky našich vzdělávacích akcí a související informace - obchodní sdělení. Nepřejete-li si tyto nabídky dostávat, sdělte nám to, prosím, na brzo@brzo.cz. Ve sdělení uveďte název Vaší firmy a Vaši e-mailovou adresu. Děkujeme. Pokud hned nevzneste námitku proti zasílání našich obchodních sdělení, tak tuto možnost budete mít v každém obdrženém obchodním sdělení.
 • Podmínky, placení - platí jak pro semináře, tak přiměřeně pro webináře.
 • Podmínky placení - videa - najdete ZDE.
 • Dotazy k podmínkám, placení Vám budu zodpovězeny na tel. 543 247 975, 775 242 496 (p. Drochytková). Můžete je rovněž zasílat e-mailem na brzo@brzo.cz.
 • Tyto podmínky, placení mají platnost a účinnost ode dne 1. července 2020.