Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

PODMÍNKY ÚČASTI NA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍCH A ZKOUŠKÁCH V PREZENČNÍ FORMĚ (vyplývající z mimořádných opatření MZČR)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Upozornění ze dne 25. 11. 2021:  z důvodů zhoršení epidemiologické situace a zajištění bezpečnosti účastníků vzdělávacích akcí postupně převádíme až do odvolání všechny probíhající kurzy a plánované semináře z prezenční formy na on-line formu.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Přehled podmínek účasti na vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě:

1)
Ve vnitřních prostorách je povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) - respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).

Tato povinnost se netýká přednášejících.


2)
Na vzdělávací akci (seminář, školení, rekvalifikační kurz) a na rekvalifikační zkoušce v prezenční formě se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19. 


3) Při prezenci na vzdělávací akci je účastník (účastnice) povinen(a) prokázat bezinfekčnost tím, že:

a) byl(a) očkován(a) proti onemocnění covid-19 a očkování doloží certifikátem za podmínky, že uplynulo  nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo

b) prodělal(a) laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a od pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů

c) absolvoval(a) RT-PCR vyšetření před nejdéle 72 hodinami, pokud:

      - potvrzením prokáže, že se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19
        nebo pokud

      - nemá dokončeno očkování dle očkovacího schématu.

Více zde:

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

Omezení maloobchodu a služeb od 26. prosince
Omezení maloobchodu a služeb od 29. prosince do 2. ledna


Povinnost organizátora vzdělávací akce při prezenci na vzdělávací akci:


V opatření MZ se nařizuje organizátorovi vzdělávací akce
kontrolovat výše uvedené podmínky účasti na vzdělávacích akcích). V případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci.


Další opatření:
  • V přednáškové místnosti nebo v učebně jsou zajištěny dostatečné rozestupy mezi účastníky.
  • Přednáškové prostory jsou před seminářem nebo rekvalifikačním kurzem desinfikovány a pravidelně větrány.
  • Občerstvení na seminářích je hygienicky zabalené.
  • K dispozici je desinfekce rukou.


Vloženo: 16. 9. 2021
Aktualizováno: 30. 9. 2021, 26. 10. 2021, 8. 11. 2021, 19. 11. 2021, 25.11.2021, 26.12.2021
Zdroj: www.mzcr.cz, www.vlada.cz/

Za BRZO vzdělávací centrum: Zdenka Brzobohatá