Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Seminář: Pohledávky a dluhy (závazky) z daňového a účetního hlediska 2016

Kód semináře:                   SEMINÁŘ ZRUŠEN - doporučujeme seminář S31/16 - dne 9.6.2016!!!

S24/16

Datum:                              Další termíny podobných seminářů najdete zdezde a zde.

19. 4. 2016  (út)

Čas:

9:00-13:00 h

Lektor:

RNDr. Ivan Brychta, daňový poradce

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah:

Cílem semináře je ucelený rozbor problematiky pohledávek a dluhů (závazků) z pohledu daní (daň z příjmů, DPH) a účetnictví.

 

  1. Účetní a daňové vymezení pohledávek a dluhů (závazků)
  2. Opravné položky k pohledávkám - účetní a daňový postup (podle zákona o rezervách)
  3. Odpis pohledávek - účetní zásady, možnosti z hlediska daňových nákladů
  4. Postupování, nákup a prodej pohledávek z daňového hlediska
  5. Příslušenství pohledávek (smluvní pokuty, úroky z prodlení) a související daňový režim
  6. Pohledávky a dluhy (závazky) v cizích měnách, vyčíslování kurzových rozdílů
  7. Pohledávky a dluhy (závazky) v daňové evidenci
  8. Promlčení pohledávek a dluhů (závazků), vč. problematiky dodanění dluhů (závazků) promlčených či s více jak 30 měsíci po splatnosti
  9. Pohled zákona o DPH na pohledávky a dluhy (závazky)
  10. Dotazy a diskuse

 

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny nové postupy od roku 2016 ve srovnání s rokem 2015.

 

Pozn.:

Při výkladu je využíván pracovní materiál a dataprojektor.

Cena: Kč 1.200,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o daních z příjmů, zákon o DPH, případně další předpisy.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 880,- včetně DPH.