Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Poradenství pro podnikatele a OSVČ v časech koronaviru - aktuálně - ONLINE SEMINÁŘ (WEBINÁŘ)

Kód semináře

W191/20                           

Datum:                               Aktuální termíny podobných seminářů najdete zdezde .

17. 4. 2020 (pá) -  ONLINE SEMINÁŘ (WEBINÁŘ) - živý přenos s možností dotazů        

Čas:

10:30 - 12:30 h

Lektor:

Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR

Místo:         Vaše pracoviště, kancelář i domov


Účastníci budou potřebovat PC (notebook) s připojením k internetu a reproduktor nebo sluchátka (případně mikrofon). Po zaslání závazné přihlášky Vám e-mailem potvrdíme zaregistrování. Po úhradě vložného Vám pošleme instrukce k přihlášení a materiál k online semináři. Dotazy budete moci pokládat během semináře prostřednictvím chatu a také zasílat předem na brzo@brzo.cz.

Obsah aktuálně na 17. 4. 2020:

Cílem semináře je rozbor aktuální daňové a příbuzné legislativy.

 • Kompenzační bonus - 25 tis. Kč, včetně daňových důsledků
 • Daně z příjmů 2019 a 2020
  • Prominutí sankcí z důvodu mimořádné události (tzv. odložení lhůty pro podání přiznání)
  • Prominutí úroků z prodlení při nezaplacení daně
  • Oznamování osvobozených příjmů fyzických osob
  • Prominutí zálohy na daň z příjmů splatné v červnu 2020
  • Loss carryback (zpětné uplatnění daňové ztráty)
 • Podpora zaměstnanosti - Antivirus
 • Další informace
  • Sociální a zdravotní pojištění - prodloužení lhůty pro podání přehledů zdravotního pojištění, prominutí poplatku při pozdní úhradě sociálního pojištění, odpuštění minimálního sociálního a zdravotního pojištění za období březen-srpen
  • COVID II
  • Další změny dle stavu ke dni online semináře (17. 4. 2020)
 • Dotazy (prostřednictvím chatu)

 

Pozn.:

Při výkladu je využíván materiál zpracovaný lektorem.

Cena: Kč 700,- vč. DPH

V ceně materiál. Doporučujeme daňové zákony a související legislativu.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: je možno čerpat 1 předplatitelskou vstupenku.