Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Poskytování náhrad cestovních výdajů v roce 2016

Kód semináře:

S14/16

Datum:                           Další termíny podobných seminářů najdete zde a zde.

11. 2. 2016 (čt)

Čas:

9:00-13:00 h

Lektor:

JUDr. Marie Salačová, odbornice v oblasti náhrad cestovních výdajů

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah: 

Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů je zahrnuta od 1.1.2007 do zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Rozsáhlá novela tohoto zákona, provedená zákonem č. 365/2011 Sb., nabyla účinnosti dnem 1.1.2012 a významně se dotýká také ustanovení, která upravují poskytování náhrad cestovních výdajů. Výklad bude proto zaměřen především na změny, které stále způsobují problémy a nejasnosti v poskytování předmětných náhrad a vysvětlení praktických komplikací, které vyplývají ze samotného zákonného znění.

 

V průběhu semináře budou, mimo jiného, zdůrazněny nejčastěji se vyskytující chyby a omyly při poskytování náhrad cestovních výdajů, zejména při jejich výpočtech. Budou zodpovězeny všechny dotazy a bude reagováno na všechny připomínky z praxe, důraz bude kladen též na související právní předpisy, zejména na zákon o daních z příjmů.

 

Seminář je určen pro všechny, kteří se předmětnou problematikou zabývají, a to nejen těch, kterých se poskytování cestovních náhrad přímo týká jako např. podnikatelé, společníci, jednatelé, apod., nýbrž i těch, kteří s touto problematikou pracují jako např. účetní, auditoři, právníci, různí poradci, asistenti, apod. Výklady a vysvětlení budou velmi podrobné a opřené o praktické problémy předkládané samotnými subjekty z jejich každodenní praxe. 

 

Základní osnova semináře:

 1. Nové zásady a principy zákoníku práce
 2. Personální rozsah k poskytování náhrad cestovních výdajů
 3. Poskytování náhrad cestovních výdajů u podnikatelů (OSVČ), společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, členů kolektivních statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, ostatních osob v mimo pracovněprávních vztazích
 4. Rozdíly v poskytování cestovních náhrad v podnikatelské a rozpočtové sféře
 5. Významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad
 6. Princip poskytování cestovních náhrad a právní úkony, při kterých se tyto náhrady poskytují
 7. Výklad způsobu sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců
 8. Jednotlivé druhy cestovních náhrad
 9. Problematika poskytování a snižování (krácení) tuzemského i zahraničního stravného
 10. Poskytování kapesného při zahraničních pracovních cestách
 11. Nejčastější problémy a chyby spojené s vyúčtováváním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování, kurzové přepočty, atd.)
 12. Paušalizace cestovních náhrad
 13. Další důležité související otázky a nejasnosti
 14. Diskuse

Cena: Kč 1.200,- vč. DPH

V ceně občerstvení. Doporučujeme zákoník práce s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 880,- včetně DPH.