Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Praktická aplikace změn ve mzdové účtárně v roce 2019

Kód semináře:

S20/19

Datum:                                Další termíny podobných seminářů najdete zde a zde

5. 3. 2019 (út)       

Čas:

9:00-14:00 h          

Lektor:

Ing. Růžena Klímová, specialistka a konzultantka mzdového účetnictví

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah:    

 • Změny v zákoně o daních z příjmů a jejich praktická aplikace ve mzdové účtárně  
 • Změny v NP – redukční hranice
  • Otcovská poporodní péče a podmínky pro nárok na dávku  
  • Změny u OSVČ
  • Náhrada mzdy při DPN a návrh změn od 1. 7. 2019  
 • Změny v sociálním pojištění 
  • Parametrické změny u OSVČ hlavní, vedlejší
  • Maximální vyměřovací základ
 • Změny ve zdravotním pojištění 
  • Minimální vyměřovací základ
 • Změny v pracovněprávní oblasti - nejdůležitější navržené změny v zákoníku práce
  • Stanovení nároku na dovolenou v hodinách, krácení
  • Další navržené změny
 • Změny v zákoně č. 117/1995 Sb.  
  • Rodičovský příspěvek
 • Změny v zákoně č. 435/2004 Sb. 
  • Zaměstnavatel na chráněném trhu práce       
 • Změny ve srážkách ze mzdy od 1. 1. 2019 - nezabavitelná částka pro rok 2019 a judikáty ovlivňující srážky ze mzdy 
  • Daňový bonus nelze započítat do čisté mzdy při exekuci, ani při insolvenci 
  • Přeplatek ročního zúčtování – zabavit či nikoliv 
 • Insolvence a problémy s tím spojené
 • Valorizace průměrného výdělku při odškodňování PÚ
 • DPP a DPČ – judikát Ústavního soudu 
  • Výkon funkce člena orgánu právnické osoby lze vykonávat i v rámci DPP a DPČ 
  • Stanovisko MPSV k odvodu pojistného k takové odměně
 • Dotazy a diskuse

 

Seminář je určen pro:
mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2019.

Cena: Kč 1.300,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákoník práce, zákon o DzP a případně další zákony dle programu.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 990,- včetně DPH.