Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Právní odpovědnost statutárních orgánů (jednatelé, představenstvo, OSVČ)

Kód semináře

S28/18

Datum:                                                    Termíny podobných seminářů najdete zde.

19. 4. 2018 (čt)
                                         
S28/18 - NOVINKA - VOLNĚ NAVAZUJE NA SEMINÁŘ S27/18 - Společnost s ručením omezeným, účetnictví, daně.... OBSAH SEMINÁŘE S27/18 (12. 4.) - čtěte zde.

Čas:

9:00-13:00 h

Lektor:

Mgr. Ing. Jan Valtr, advokát

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah semináře Právní odpovědnost statutárních orgánů (jednatelé, představenstvo, OSVČ):

 1. Obecná odpovědnost statutárních orgánů (jednatelé, představenstvo, OSVČ)
  • Péče řádného hospodáře a následky porušení
  • Odpovědnost za selhání pověřených osob
  • Pravidla o střetu zájmů
 2. Odpovědnost při úpadku (insolvenci):
  • Co je to úpadek (platební neschopnost, předlužení, hrozící úpadek)
  • Obrana dlužníka (obchodní společnosti) v insolvenčním řízení
  • Rizika pro statutární orgány v případě úpadku
 3. Obchodní rejstřík a povinnost zveřejňovat (jaké dokumenty je třeba pravidelně zakládat do obchodního rejstříku a proč): 
  • Jaké dokumenty se zveřejňují pravidelně a jaké příležitostně
  • Jak zveřejnění realizovat
  • Sankce za nezveřejnění
 4. Trestněprávní odpovědnost:
  • Trestní odpovědnost související s podnikáním, příklady obvyklých přešlapů
  • Odpovědnost právnických osob (obchodních společností) za chování statutárních orgánů a zaměstnanců
  • Minimalizace rizik
 5. Dotazy, diskuse

 

Pozn.:

Výklad s využitím podkladového materiálu a dataprojektoru.

Informace o lektorovi:

Mgr. Ing. Jan Valtr je advokátem AK eLegal. Specializuje se na právo v oblasti obchodních korporací, insolvenční a trestní právo. Má zkušenosti jak ze soudních síní, tak ze školicích akcí, které jsou určeny jak začínajícím, tak i zkušeným podnikatelům.

Cena: Kč 1.400,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme příslušné zákony s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 880,- včetně DPH.