Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Seminář: Příprava na účetní závěrku ve vazbě na daň z příjmů - daňové a účetní problémy + novinky v účetnictví 2019

Kód semináře:  

S52/18

Datum:                               Další termíny podobných seminářů najdete zde a zde.

18. 12. 2018 (út) 

Čas:

9:00 - 14:00 h

Lektor:

Ing. Jana Pilátová, auditorka, daňová poradkyně

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah:

 

  • Operace před uzavřením účetních knih (odpisy, opravné položky, rezervy, časové rozlišení, dohadné položky, kursové rozdíly, inventarizační rozdíly, účtování zásob způsobem A a B, účty, které nesmí mít konečné zůstatky, splatná daň, odložená daň) 

  • Účetní závěrka (novinky roku 2018 ve vykazování některých položek rozvahy; zkušenosti z praxe při sestavování rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy; kdo není povinen sestavit cash flow a přehled o peněžních tocích)

  • Kategorizace účetních jednotek a její dopady (poprvé v roce 2018 můžou účetní jednotce vzniknout nové povinnosti z titulu změny kategorie účetní jednotky či naopak)

  • Novinky v účetnictví 2019 – dle stavu legislativy

Pozn.:

Při výkladu je využíván pracovní materiál lektorky a dataprojektor.

Cena: Kč 1.300,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme účetní předpisy a zákon o DzP s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 990,- včetně DPH.