Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Přiznání k dani z příjmů neziskové organizace (nestátní i státní) za rok 2017, upozornění na změny v roce 2018

Kód semináře:

S21/18

Datum:                              Další termíny seminářů daní zde a zde.

1. 3. 2018 (čt)

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Miroslava Nebuželská, auditor, člen Komory auditorů ČR, certifikovaný účetní expert, CISA, člen ISACA

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah:

Cílová skupina:

Kurz je relevantní pro všechny nestátní i státní neziskové organizace, tedy jak pro všechny nestátní organizace, které nebyly zřízeny za účelem podnikání, tj. zejména spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace a nadační fondy, církevní organizace, svazy a jiné typy sdružení, …. a též pro státní organizace, tedy zejména příspěvkové organizace, územně samosprávné celky,....


Cílem semináře
je shrnout pravidla pro výpočet daňové povinnosti neziskové organizace s upozorněním na různá specifika a na případové studii ukázat přípravu a sestavení přiznání k dani z příjmů neziskové organizace.

Program semináře:

 1. Shrnutí pravidel pro sestavení přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2017:
  • Definice veřejně prospěšného poplatníka
  • Předmět daně z příjmů s ohledem na široký a úzký základ daně
  • Osvobození příjmů s ohledem na specifika některých subjektů
  • Osvobození bezúplatných příjmů
  • Možné snížení základu daně
 2. Novinky v daních z příjmů neziskové organizace pro rok 2018
 3. Bezúplatné příjmy - dotace, dary, dědictví
 4. Příklady vztahující se ke konkrétním transakcím
 5. Případová studie na základě údajů o výnosech a nákladech konkrétní neziskové organizace (údaje z účetnictví)
  • Příprava podkladů pro sestavení přiznání v tabulce - výpočet případné daňové povinnosti
  • Vyplnění přiznání k dani z příjmů
  • Budou zdůrazněny rozdíly pro různé typy neziskových organizací
 6. Dotazy, diskuse

 

Pozn.:

Výklad s využitím podkladového materiálu a dataprojektoru.

Cena: Kč 1.200,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o DzP, případně občanský zákoník s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 880,- včetně DPH.