Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2015, upozornění na změny v roce 2016 (případová studie)

Kód semináře:

S20/16

Datum:                              Další termíny seminářů účetnictví a daní zdezde a zde.

10. 3. 2016 (čt)

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Miroslava Nebuželská, auditor, člen Komory auditorů ČR, certifikovaný účetní expert, CISA, člen ISACA

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah:

Termín pro zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2015 se blíží, a proto je vhodné si zopakovat pravidla a zejména prakticky vyzkoušet jeho přípravu. Seminář bude zaměřen na daň z příjmů neziskových organizací v souladu s předpisy platnými v roce 2015 relevantními pro sestavení přiznání za rok 2015.

 

V první části semináře budou shrnuta pravidla týkající se stanovení daňové povinnosti neziskové organizace z pohledu daně z příjmů právnických osob. Ta se zejména týkají:

 

  1. Definice veřejně prospěšného poplatníka
  2. Předmětu daně z příjmů
  3. Osvobození příjmů
  4. Snížení základu daně
  5. Práce s přijatými dary

 

V druhé části semináře bude zadána a řešena případová studie zaměřená na zpracování přiznání k dani z příjmů konkrétní neziskové organizace. V rámci případové studie budou zadána účetní data modelové neziskové organizace – její náklady, výnosy, členění na činnosti atd. Případová studie bude řešena nejdříve formou přípravy podkladů pro přiznání k dani z příjmů právnických osoba následně pak vyplněním aktuálního formuláře pro daň z příjmů právnických osob. Případová studie bude řešena jak z pohledu veřejně prospěšného poplatníka s úzkým základem daně (spolek, nadace a nadační fond, církev a náboženská společnost,...), tak z pohledu poplatníka se širokým základem daně (obecně prospěšná společnost, ústav, poskytovatel zdravotních služeb, atd.).

 

Kurz je relevantní pro všechny nestátní, popř. i státní, neziskové organizace, tedy všechny organizace, které nebyly zřízeny za účelem podnikání. Jedná se zejména o spolky – občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace a nadační fondy, církevní organizace, svazy a jiné typy sdružení.

 

Postupy jsou platné i pro příspěvkové organizace či jiné státní neziskové organizace.

Cena: Kč 1.200,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o DzP, případně nový občanský zákoník s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 880,- včetně DPH.