Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2019, upozornění na změny v roce 2020

Kód semináře:

S12/20

Datum:                              Aktuální termíny seminářů daní zde a zde.

6. 2. 2020 (čt)

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Miroslava Nebuželská, auditor, člen Komory auditorů ČR, certifikovaný účetní expert, CISA, člen ISACA

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah:

Cílem kurzu je shrnout pravidla pro výpočet daňové povinnosti neziskové organizace s upozorněním na různá specifika a na případové studii ukázat přípravu a sestavení přiznání k dani z příjmů neziskové organizace. 

Seminář bude zejména zahrnovat:

 • Shrnutí pravidel pro sestavení přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2019
  • Definice veřejně prospěšného poplatníka
  • Předmět daně z příjmů s ohledem na široký a úzký základ daně
  • Osvobození příjmů s ohledem na specifika některých subjektů
  • Bezúplatné příjmy – dotace, dary, dědictví, osvobození bezúplatných příjmů
  • Možné snížení základu daně
 • Novinky v daních neziskové organizace pro rok 2020
 • Případová studie na základě údajů o výnosech a nákladech konkrétní neziskové organizace (údaje z účetnictví)
  • Doúčtování transakcí za účelem uzavření účetnictví a sestavení účetní závěrky
  • Rozdělení na druhy činností a alokace nákladů
  • Příprava podkladů pro sestavení přiznání v tabulce, výpočet daňové povinnosti
  • Vyplnění přiznání k dani z příjmů
  • Budou zdůrazněny rozdíly pro různé typy neziskových organizací
 • Dotazy a diskuse

 

Cílová skupina:

Kurz je relevantní pro všechny nestátní i státní neziskové organizace, tedy jak pro všechny nestátní organizace, které nebyly zřízeny za účelem podnikání, tj. zejména spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace a nadační fondy, církevní organizace, svazy a jiné typy sdružení, …. tak pro státní organizace, tedy zejména příspěvkové organizace, územně samosprávné celky,.... 

Pozn.:

Výklad s využitím podkladového materiálu a dataprojektoru.

Cena: Kč 1.400,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o DzP, případně občanský zákoník s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.