Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Reklamace vzdělávacích akcí brzo.cz

BRZO - vzdělávací centrum, Ing. Zdenka Brzobohatá, Hluboká 82/3, Brno

 

  • Reklamaci je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
  • Reklamaci lze uplatnit ústně (pokud možno v průběhu vzdělávací akce), telefonicky, e-mailem na brzo@brzo.cz či písemně doporučeně poštou na adresu sídla naší vzdělávací agentury. Při uplatnění reklamace je nutné co nejpřesněji popsat vadu na vzdělávací akci.
  • Reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.
  • Pokud bude Vaše reklamace uznána, máte nárok na přiměřenou slevu, náhradní vzdělávací akci, případně na vrácení vložného (v tom případě proti vrácení odborné literatury, pokud byla součástí vložného).
  • Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1. 4. 2020.