Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Seminář: Řešení aktuálních problémů v oblasti DPH 2016, očekávané změny v roce 2017

Kód semináře

S32/16

Datum:                                Další termíny podobných seminářů najdete zde.

5. 10. 2016 (stř)

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah: 

Přednášející se zaměří na změny v roce 2016. Kromě praktických poznatků z oblasti postupů správců při nesrovnalostech v kontrolním hlášení se bude věnovat i změnám při rozšíření tuzemského reverse charge (1. 2. 2016 a 1. 7. 2016). Novela vztahující se ke změně celních předpisů upravila následující oblasti:

  1. Reverse charge na dodávky zboží od osob neusazených a neregistrovaných k DPH
  2. Prominutí pokut: Možnost prominutí je zavedena u pokut v hodnotě Kč 10 000, Kč 30 000 a Kč 50 000 na základě žádosti 
  3. Automatické prominutí pokuty: u pokuty Kč 1 000 za pozdní podání kontrolního hlášení bez výzvy správce daně bude tolerováno jedno pochybení pro každý kalendářní rok
  4. Lhůta pro odpověď na výzvu: lhůta 5 kalendářních dnů u výzev byla prodloužena na 5 pracovních dnů

 

Dále budou na semináři zmíněny i očekávané změny zákona o DPH od ledna 2017 podle aktuálního legislativního stavu. Od příštího roku lze podle dosavadního návrhu očekávat změny např. v těchto oblastech:

 

  1. Společná činnost více osob (společnost, dříve sdružení) - každý z členů bude svá přijatá a uskutečněná plnění vykazovat podle obecných pravidel
  2. Vyrovnání odpočtu u mank např. na zásobách - pokud byl uplatněn odpočet a následně došlo ke zničení, ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny, vzniká povinnost vrácení odpočtu, a to dnem, kdy se plátce o těchto skutečnostech dozvěděl
  3. Lhůta pro úpravu odpočtu daně z titulu uskutečnění plnění - pokud dojde k uskutečnění plnění u dlouhodobého majetku, které vede k jednorázové úpravě odpočtu daně, má se posunout lhůta pro úpravu na okamžik uskutečnění daného plnění
  4. Ručení příjemce zdanitelného plnění při poskytnutí úplaty za plnění virtuální měnou - opatření proti daňovým podvodům se navrhuje rozšířit okruh situací, kdy  příjemce zdanitelného plnění ručí za daň nezaplacenou jeho poskytovatelem. Má jít o případ, kdy úplata za plnění je poskytnutá virtuální měnou podle právního předpisu upravujícího některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
  5. Dotazy, diskuse

Pozn.:

Na semináři účastníci obdrží bohatý aktuální pracovní materiál, který připravila lektorka Ing. Ivana Langerová.

 

Cena: Kč 1.200,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o DPH s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 880,- včetně DPH.