Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Řešení praktických účetních příkladů + aktuality

Kód semináře:  

S33/19

Datum:                               Další termíny podobných seminářů najdete zde a zde.

11. 6. 2019 (út) 

Čas:

9:00 - 14:00 h

Lektor:

Ing. Jana Pilátová, auditorka, daňová poradkyně, členka výkonného výboru Komory auditorů České republiky 

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah:


V průběhu tohoto semináře se budeme věnovat řešení  praktických účetních příkladů, které předpokládají zvládnuté základní znalosti účtování i orientaci v účetních předpisech a orientaci v zákoně o daních z příjmů. Budeme se věnovat zejména následujícím oblastem:

  • Zásady účtování nákladů a výnosů z účetního i daňového hlediska, účtování nákladů a výnosů na analytické účty – základní členění z pohledu zákona o daních z příjmů 
  • Operace s pohledávkami (částečné úhrady, kurzové rozdíly, pohledávky po splatnosti a pravidla pro tvorbu účetních i daňových opravných položek, odpisy pohledávek)
  • Operace ve vlastním kapitálu (položky vykazované v rámci jiného výsledku hospodaření minulých let, rozdíly ze změn účetních metod, účtování o odložené dani 1. rokem, opravy chyb minulých let versus znovuotevření účetních knih a vazba na daň z příjmů, rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů mezi společníky/akcionáře, zálohy na podíly na zisku)
  • Aktuality v daních z příjmů ve vazbě na podvojné účetnictví podnikatelů
  • Dotazy
     


Pozn.:

Při výkladu je využíván pracovní materiál lektorky a dataprojektor.

Cena: Kč 1.400,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme účetní předpisy a zákon o DzP s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 990,- včetně DPH.