Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Roční zúčtování mezd za rok 2012 a změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti od 1. 1. 2013

Kód semináře

S10/13

Datum:                                 Další termíny podobných seminářů najdete zde a zde.

29. 1. 2013 (út)

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Miluše Procházková, Odvolací finanční ředitelství Brno

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah:

 1. Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za rok 2012:
  • Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh na daň za rok 2012, kdy je zaměstnanec oprávněn požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování
  • Kdy vzniká zaměstnanci povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob
  • Výpočet základu daně, podmínky pro uplatnění nezdanitelných částí základu daně
  • Podmínky pro uplatnění slev na dani, slevy na poplatníka, slevy na manželku/manžela, slev na invaliditu, průkaz ZTP/P, na studenta
  • Prokazování nároku na uplatnění daňového zvýhodnění, kdy vzniká nárok na výplatu ročního daňového bonusu
  • Provedení ročního zúčtování poplatníkům daňovým nerezidentům v ČR, kdy vzniká poplatníkům daňovým nerezidentům povinnost podat daňové přiznání
  • Povinnosti plátce daně po skončení zdaňovacího období, povinnost podat vyúčtování daně jako daňové tvrzení, lhůty pro podání vyúčtování
  • Informace o platných tiskopisech - prohlášení k dani, výpočet daně a daňového zvýhodnění (příklad), potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených zálohách na daň, vyúčtování daně z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků, vyúčtování daně vybírané srážkou z příjmů FO
 2. Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti platné od 1. 1. 2013
 3. Informace o nových povinnostech plátců daně z příjmů ze závislé činnosti v r. 2013 v souladu s odvodem pojistného na důchodové spoření zaměstnanců (II. pilíř) - kdy se plátce daně z příjmů ze závislé činnosti stává plátcem pojistného, lhůty pro odvod záloh na pojistné na důchodové spoření, lhůty pro podání hlášení, následného hlášení, vyúčtování
 4. Dotazy, diskuse

 

Cena: Kč 1.200,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o DzP s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 780,- včetně DPH.